icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Kart forslag trasevalg E18 januar 2012
Kart forslag trasevalg E18 januar 2012
  

Her kan du se forslag til ny E18 gjennom Ås

Statens vegvesen presenterte sitt forslag i Ski formannskapsmøte den 11. januar, og vil gjøre det i Ås 18. januar.

Ønsker du å se en video av trasevalget, klikk her.

Her kan du lese hva Statens vegvesen skriver på sin hjemmeside om saken:

Av de syv foreliggende vegløsningene, anbefaler vi alternativ 3A-4, som best ivaretar hensynet til kulturminner, jordvern og byggetekniske grunnforhold (geoteknikk)

Se nærmere på den anbefalte vegløsningen via VIDEO og KARTUTSNITT ÅS  og KART SKI/ÅS. Det skal nå fremmes en egen kommunedelplan, som skal på offentlig høring. Kommunestyrene i Ås og Ski vil deretter få saken til politisk behandling i løpet av våren.

Fakta om prosjektet:

Statens vegvesen har utredet tre alternative konsepter i forbindelse med ny korridor for E18 fra Akershus grense til Vinterbro.

De tre konseptene er:

  • 1A: Tofelts veg i eksisterende trasè med midtdeler 90 km/t
  • 1B: Firefelts veg i eksisterende trasè med midtdeler 90 km/t
  • 3A: Ny firefelts motorveg nær eksisterende E18

Konsept 1A og 1B omfatter også bygging av ny lokalveg, plassert parallelt med E18.

Helt nederst på denne siden finnes VIDEO-animasjoner av samtlige alternativ (unntatt 1A som er dagens vei).

Videoene begynner ved Nygårdskrysset (omtrent to kilometer fra Vinterbro) så kjører man østover og stopper ved fylkesgrensen mot Østfold.

Har vurdert 130 alternativ:
I første fase var målet å få inn flest mulig alternativ til ny E18, slik at de mest optimale vegkorridorene kunne bli utredet videre. Det ble arrangert åpne møter i Ås og Ski, og alle interesserte hadde muligheten til å komme med innspill.

En tilsvarende prosess ble kjørt internt med kommunene, fylkeskommunen, fylkesmannen, rådgivningsfirmaet Asplan Viak og Statens vegvesen.

Resultatet av dette arbeidet var 130 ulike vegkorridorer. Disse ble så evaluert i henhold til følgende evalueringskriterier:

  • Økonomi
  • Landskapsbilde
  • Landbruk
  • Nærmiljø
  • Kulturminner

7 korridorer skal utredes:
Etter evalueringen sto 12 veglinjer/korridorer igjen. Av disse lå flere tett inntil hverandre, og er derfor slått sammen til 5 vegkorridorer. Disse skal utredes videre i en konsekvensutredning i tillegg til konsept 1A og 1B.

Ønsker du å vite mer om denne prosessen anbefaler vi at du laster ned “Rapport fra kreativ fase” fra menyen på høyre side.

Planprosessen videre:
Statens vegvesen har nå gjennomført en konsekvensutredning, der de mest aktuelle korridorene har blitt vurdert i forhold til terrenghøyder, grunnforhold, kostnader, kryssløsninger, landskapstilpasning og beslag av jordbruksareal.

Et ferdig forslag til ny korridor for E18 vil inngå i forslaget til nye kommunedelplaner, både for Ski og Ås kommuner. Disse planene vil legges frem til offentlig ettersyn i februar/mars 2012.

Orfører Alnes fornøyd
Johan Alnes sier han tror forslaget vil bli godt mottatt i Ås.
- Personlig ville jeg foretrukket det vestligste alternativet, selv om det tar mer matjord. Da kunne vi senere fått en boligutbygging mot Ski i øst.

 

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her