Folloavtale signering
Folloavtale signering IVAR OLA OPHEIM
  

Historisk signering i Vitenparken i dag

En samarbeidsplattform for næringsutvikling ble undertegnet av fylkesordfører i Akershus, ordførerne i Follo, rektor ved NMBU og direktøren ved NIBIO i dag.

Nedgangstider i oljenæringen, eldrebølgen, stigende arbeidsledighet, økende global konkurranse og en sterk global klimaavtale øker behovet for å omstille Norge. Folloregionen tar denne omstillingen på alvor, og inngår nå en samarbeidsplattform for næringsutvikling i Follo.

Akershus fylkeskommune, NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås kommune og Follorådet har sammen utarbeidet en samarbeidsplattform for næringsutvikling i Follo. Samarbeidsplattformen er politisk behandlet i Akershus fylkeskommune og Follorådet. I etterkant har de øvrige kommunene i Follo behandlet og vedtatt samarbeidsplattformen i sine kommunestyrer. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har også sluttet seg til hovedtrekkene i plattformen sammen med de andre forskningsinstituttene på Campus Ås.

Før den høytidelige signeringen ønsket administrerende direktør Per Ola Skjervold velkommen. Han var glad for at Vitenparken kunne være med å legge til rette for et grønt skifte, og ga ordet til regiondirektør i NHO Oslo og Akershus, Nina Solli.

- Dagens økonomi må omstilles. Løsningen er bioøkonomi. Alt kan lages på biomasse, vi må få et sirkulært kretsløp der vi utnytter ressursene om igjen. Follo skal satse på bioøkonomi, men må samarbeide lokalt og på landsbasis for å kunne konkurrere globalt, understreket Solli.

Fylkesordfører Anette Solli håpet at Folloregionen vil bli innovasjonsledende i Norge:

- Vi må få på plass et innovasjonsbygg på Campus Ås som kan være sektorovergripende og gi tilgang på kompetanse og utstyr til de som etterspør det.

Thomas Sjøvold, ordfører i Oppegård kommune og leder av Follorådet, var nestemann på talerlisten.

– Samarbeidsplattformen for næringsutvikling i Follo er en overordnet næringsstrategi. Den peker ut åtte sentrale satsingsområder. Nå skal det utarbeides et handlingsprogram med utvikling av mål og tiltak i samarbeid med ildsjeler og innovatører, både i offentlig sektor, privat næringsliv og i sivilsamfunnet. Vi skal gi Follo en identitet og skape en attraktiv merkevare. Vi skal bli verdenslende innen bioforskning, mente Sjøvold.

I rekken av gratulanter/talere var turen kommet til ordfører Ola Nordal:

- Dette er et flott, ambisiøst samarbeid som Ås kommune har store forventninger til. Vi har forventninger til at Ås og Follo skal få en solid vekst i etableringer av bedrifter og arbeidsplasser som vil bidra til å bygge en ny, grønn, biobasert økonomi. Videre inneholder avtalen en forventning om at Ås kommune skal legge til rette for at alle nye bygg er bærekraftige og har synergier til Ås-miljøet som helhet. Avtalen legger også til grunn at Ås kommune skal bidra til å styrke aksen mellom Campus Ås og Ås sentrum. Det er allerede flere gode prosjekter i gang for å oppnå dette. Neste uke åpner vi bygdesykkelordningen "Bygdebike" for å lette kommunikasjonen mellom Ås stasjon og Campus.

Rektor Mari Sundli Tveit mente at etablering av innovasjonsbygg og kompetansesenter på Campus Ås, ville få det til å svinge av samarbeidet. 

Administrerende direktør i NIBIO, Alvhild Hedstein var siste på talerlisten, hun sa at nå er tiden for bruk av fossile ressurser over.

- Vi er tilbake til start, vi må utnytte fornybare ressurser. Vi står foran et grønt skifte, vi skal bidra med å være ledende i den utviklingen.

Så var tiden inne til å sette seg ned ved det lange bordet og skrive under alle dokumentene i tur og orden.

Du kan lese mer om saken her: https://www.nmbu.no/aktuelt/node/27203

Folloavtale signering (66).jpg