Lokalt hjelpemiddellager

Kontaktinformasjon hjelpemiddellageret

Lokalt hjelpemiddellager
Besøksadresse: Tunveien 5
Postadresse: Tunveien 3
Telefonnummer: 64 96 27 28

Skal du hente noe på hjelpemiddellageret må du ringe oss først.