Illustrasjonsbilde for skolefritidsordningen (SFO)
Illustrasjonsbilde for skolefritidsordningen (SFO)
  

Høring - Forslag til endringer i Forskrift om skolefritidsordningen i Ås

Forslag til endringer i Forskrift om skolefritidsordningen i Ås kommune, legges med dette ut på høring. 

Forslaget om endringer legges nå ut på høring. Høringsinstanser er listet opp i høringsbrevet. Høringen er forøvrig åpen for alle. Høringsperioden er 7. november til 7. desember. Benytt elektronisk høring, se denne linken: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=1303&externalId=0214&languageCode=nb

På side to i skjemaet finner du navn på høringssaken. Klikk på pilen til høyre i margen, og velg sak 18/03164.

Her kan du laste ned hele høringsbrevet.

Her kan du laste ned gjeldende forskrift for skolefritidsordningen.

Her kan du laste ned forslaget til endringer i forskrift for skolefritidsordningen.