icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Bilde Åsmåsan, foto: Ivar Ola Opheim
Bilde Åsmåsan. Foto: Ivar Ola Opheim
  

Høring - Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Ås kommune

Ås kommune har utarbeidet kart over friluftsområder i kommunen og verdivurdering av disse. Vi ønsker nå innspill fra innbyggere, lag og foreninger, grunneiere og politikere for å kvalitetssikre informasjonen. Barn og ungdom oppfordres spesielt til å gi høringsinnspill.

Ås kommune deltar i at nasjonalt prosjekt for å kartlegge og verdsette friluftslivsområdene i kommunen. Hovedmålet med prosjektet er å få kunnskap om viktige friluftslivsområder. De kartlagte områdene spenner fra større skogsområder til små grønne lunger i tettbebygde strøk, som brukes til friluftsaktivitet. Prosjektet legges nå ut på høring for kvalitetssikring, og lag, foreninger, innbyggere og grunneiere inviteres til å komme med innspill.

Høringsfrist: 19.03.2019.

Mer om prosjektet:

Prosjektet er et ledd i en nasjonal satsing der det er et mål at flest mulig kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine friluftslivsområder innen 2019. Arbeidet er forankret i Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder (2013) og Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv (2013). Prosjektet er gjennomført etter metode utarbeidet av Miljødirektoratet (veileder M98-2013). Kommunen har fått støtte fra Akershus fylkeskommune til å gjennomføre prosjektet. På nettsidene til Akershus fylkeskommune kan du lese mer om deres rolle og prosjektet.

Det er gjennomført tre medvirkningsmøter i Ås kommune med fokus på ulike deler av kommunen: Ås sentralområde (2017), Ås nord og Ås sør (høsten 2018). Lag, foreninger, innbyggere, grunneiere og politikere var invitert til medvirkningsmøtene for å gi innspill til hvor det finnes viktige friluftsområder i Ås, og verdivurdering av disse etter ulike kriterier. I etterkant har den interne arbeidsgruppa i Ås kommune gjennomgått innspillene og sammenstilt disse. 

Resultatet av prosjektet vil bli et temakart, og er ikke juridisk bindende. Temakartet skal være et kunnskapsgrunnlag og et verktøy for vurdering av friluftslivsinteresser i alle typer arealplaner og enkeltsaker. Kunnskapsgrunnlaget kan også brukes for å utvikle og tilrettelegge for friluftsliv. Ferdig kart vil også være grunnlag for rullering av kommuneplanens arealdel. Kartet vil bli tilgjengelig på kommunens hjemmesider og via Miljødirektoratets karttjeneste Naturbase når det er ferdigstilt etter høringen.

Om innspill:

Grunnlaget for høringen er et digitalt kart som viser de kartlagte friluftsområdene og verdsetting og informasjon om hvert enkelt område.

Kommunen ønsker innspill om blant annet:

  • Er det friluftslivsområder som ikke er kartlagt og verdsatt?
  • Er det friluftslivsområder som er kartlagt og verdsatt som ikke brukes til friluftsliv?
  • Er det avgrensninger av områder som bør endres?
  • Er informasjonen som ligger om området riktig og dekkende? Har du innspill på satt verdsetting (A/B/C/D-verdi)?
  • Har du andre innspill eller kommentarer?

Innspillene bør være så utfyllende som mulig. Gjelder innspillene allerede kartlagte områder, referer du til områdenavn som du finner i kartløsningen, eller ID-nummer som du finner i vurderingsskjemaet . Hvis innspillet ditt gjelder nye områder, beskriv så godt du klarer, gjerne med kartutsnitt og gårds- og bruksnummer, adresse eller stedsnavn.

Send ditt høringsinnspill til Ås kommune

Frist for å komme med innspill: 19.03.2019.

Høringsdokumenter:

På lenkene under finner du den elektroniske kartløsningen, en brukerveileder, samt nedlastbare pdf-kart (kommer!) og vurderingsskjema.

Dersom du har behov for papirversjon av kartene kan du henvende deg ved Servicetorget på Ås rådhus.

Send ditt høringsinnspill til Ås kommune

Kontakt siri.gilbert@as.kommune.no ved spørsmål.

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her