icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Nordbytun ungdomsskole
Foto: Ivar Ola Opheim
  

Høringsbrev - Skolebehovsanalyse Ås nord

På bakgrunn av vedtak i kommunestyret 16.3.2016 er kommunen i gang med å utarbeide en oppdatert skolebehovsanalyse for Ås nord med forslag til tiltak for å møte skolekapasitetsbehovet i perioden frem til 2030.

Ås kommune ber om høringsuttalelser / innspill på vedlagte høringsnotat.
Det bes spesielt om innspill på følgende i høringsnotatet:

  • Rådmannens vurdering av endring av skolekretsgrensene mellom Sjøskogen skole og Nordby skole

  • Rådmannens vurdering av utvidelse av Solberg skole

  • Rådmannens vurdering av vurdering av og tiltak for Nordbytun ungdomsskole

Skolebehovsanalysen for Ås nord vil bli lagt frem for politisk behandling i ungdomsrådet, hovedutvalg for oppvekst og kultur, formannskap og kommunestyret i mai/juni 2018.

Høringsinstanser er:

  • SU, FAU, SMU og elevrådene ved Sjøskogen skole, Nordby skole, Solberg skole og Nordbytun ungdomsskole

  • FAU ved Togrenda barnehage, Vinterbro barnehage, Løvstad naturbarnehage, Sjøskogen barnehage og Orrestien barnehage

  • Hovedverneombudet i Ås kommune

  • Fagforbundet i Ås og Utdanningsforbundet i Ås.

Sjøskogen skole, Nordby skole, Solberg skole, Nordbytun ungdomsskole, Togrenda barnehage, Vinterbro barnehage, Løvstad naturbarnehage, Sjøskogen barnehage og Orrestien barnehage bes med dette å forelegge dette høringsbrev til sine utvalg- og rådsorgan.

I tillegg er høringen åpen. Alle som ønsker det kan sende innspill til kommunen.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk. Følg direkte lenke til høringsuttalelse (KF-239) og velg sak 18/00938 inne i skjemaet.

Frist for innsendelse av høringssvar er fredag 5.5.2018.

Med hilsen

Ellen Benestad
Oppvekst- og kultursjef                                    

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg:

Vedlegg 1: Høringsnotat-skolebehovsanalyse for Ås Nord
Vedlegg 2: Kartutsnitt skolekretser ved Sjøskogen og Nordby skole

 

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her