icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Bilde fra workshop om arealplanlegging med ungdom i Ås
Bilde fra workshop om arealplanlegging med ungdom i Ås
  

Høringsforslag til kommuneplanens arealdel

Høringsforslaget til kommuneplanens arealdel med alle vedlegg er nå tilgjengelig.

Onsdag 4. mars 18.30 møtes formannskapet i Lille sal på Ås kulturhus. Blant sakene som skal behandles er høringsforslaget til kommuneplanens arealdel.

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk.

Sammendrag hentet fra saksutredningen i formannskapets møteinnkalling:

«Kommuneplanens arealdel skal konkretisere arealbruk og forvaltning av naturressurser i et langsiktig perspektiv. Med økt press på arealreservene er det mange interesser som må vektes opp mot hverandre. Planperioden varer frem til 2027, men de valgene som gjøres nå vil kunne ha store konsekvenser langt frem i tid. Arealdelen er juridisk bindende og skal legges til grunn for videre detaljplanlegging både for bevaring og utbygging, samt gi føringer for den løpende saksbehandlingen. Det lovmessige grunnlaget for arealdelen er plan- og bygningsloven, kunngjort 27. juni 2008.

Vedlagt høringsutkast til arealdelen, datert 14.februar 2015, vedtas av kommunestyret før høringsforslaget sammen med samfunnsdelen skal legges ut til høring og offentlig ettersyn. Etter høringsfasen legges bearbeidet planforslag fram til endelig politisk behandling. Vedtatt plan avløser gjeldende kommuneplan for planperioden 2011-2023».

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her