icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
pning av ås demenssenter (10)
pning av ås demenssenter (2)
Leder av Plan- og byggekomiteen, Bjørn Leivestad, ønsker velkommen.
pning av ås demenssenter (3)
Inviterte gjester, nåværende ordfører Ola Nordal og tidligere ordfører Johan Alnes.
pning av ås demenssenter (4)
Representanter fra de som har prosjektert og tegnet bygget.
pning av ås demenssenter (5)
Iselin Camilla Tilley, fløyte underholdt sammen med Karoline Omberg Often.
pning av ås demenssenter (6)
Trioen fra brukerrepresentantene; Ståle Martinsen, Karin Sikveland og Lise Ek her etter å ha mottat blomster fra Leivestad.
pning av ås demenssenter (7)
Arkitektene som tegnet bygget fikk også blomster av Leivestad, til venstre Dag Langve Sauge og til høyre Jorunn Westadd.
pning av ås demenssenter (8)
Leivestad overrekker ordfører Ola Nordal den symbolske nøkkelen til bygget.
pning av ås demenssenter (9)
En real gammeldags nøkkel til et moderne bygg.
pning av ås demenssenter (10)
Ordføreren overrekker bilde av Odd Tanberg til brukerrepresentant Lise Ek.
pning av ås demenssenter (11)
Rådmann Trine Christensen fikk også nøkkelen, og sa noen velvalgte ord før hun sendte stafettpinnen videre til Marit Roxrud Leinhardt.
pning av ås demenssenter (12)
Helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt fikk nøkkelen, men ga den videre til Lise Ek.
pning av ås demenssenter (14)
Det vanket også blomster til Geir Haugan prosjektleder hos Probea AS.
2017-02-27 Åpning av Ås demenssenter
Så var tiden inne for kake pyntet med bilde av bygget.
pning av ås demenssenter (13)
Nordal fikk æren av å smake på kaken først.
pning av ås demenssenter (23)
Her ser vi inngangspartiet til nybygget.
pning av ås demenssenter (20)
Nytt og fint langbord i et av fellesrommene.
pning av ås demenssenter (24)
Fra et annet fellesrom.
pning av ås demenssenter (18)
Her tester arkitektene Jorunn Westad og Dag Langve Sauge sofaen i et oppholdsrom. Ståle Martinsen til høyre i sofaen og på den andre siden tidligere leder av plan- og bygningskomiteen; Olav R. Skage.
pning av ås demenssenter (19)
Kontorplasser.
pning av ås demenssenter (21)
Kjøkken.
pning av ås demenssenter (22)
Ovn til å varme opp ferdige matretter, slik at de som bor der kan spise maten når det passer for dem selv.
pning av ås demenssenter (15)
Heve og senke seng som kan senkes helt ned på gulvnivå.
pning av ås demenssenter (17)
Sittekrok i et av rommene.
pning av ås demenssenter (16)
Flott bad.
pning av ås demenssenter (25)
Inngangspartiet sett utenfra.
pning av ås demenssenter (2)
Leder av Plan- og byggekomiteen, Bjørn Leivestad, ønsker velkommen.
pning av ås demenssenter (3)
Inviterte gjester, nåværende ordfører Ola Nordal og tidligere ordfører Johan Alnes.
pning av ås demenssenter (4)
Representanter fra de som har prosjektert og tegnet bygget.
pning av ås demenssenter (5)
Iselin Camilla Tilley, fløyte underholdt sammen med Karoline Omberg Often.
pning av ås demenssenter (6)
Trioen fra brukerrepresentantene; Ståle Martinsen, Karin Sikveland og Lise Ek her etter å ha mottat blomster fra Leivestad.
pning av ås demenssenter (7)
Arkitektene som tegnet bygget fikk også blomster av Leivestad, til venstre Dag Langve Sauge og til høyre Jorunn Westadd.
pning av ås demenssenter (8)
Leivestad overrekker ordfører Ola Nordal den symbolske nøkkelen til bygget.
pning av ås demenssenter (9)
En real gammeldags nøkkel til et moderne bygg.
pning av ås demenssenter (10)
Ordføreren overrekker bilde av Odd Tanberg til brukerrepresentant Lise Ek.
pning av ås demenssenter (11)
Rådmann Trine Christensen fikk også nøkkelen, og sa noen velvalgte ord før hun sendte stafettpinnen videre til Marit Roxrud Leinhardt.
pning av ås demenssenter (12)
Helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt fikk nøkkelen, men ga den videre til Lise Ek.
pning av ås demenssenter (14)
Det vanket også blomster til Geir Haugan prosjektleder hos Probea AS.
2017-02-27 Åpning av Ås demenssenter
Så var tiden inne for kake pyntet med bilde av bygget.
pning av ås demenssenter (13)
Nordal fikk æren av å smake på kaken først.
pning av ås demenssenter (23)
Her ser vi inngangspartiet til nybygget.
pning av ås demenssenter (20)
Nytt og fint langbord i et av fellesrommene.
pning av ås demenssenter (24)
Fra et annet fellesrom.
pning av ås demenssenter (18)
Her tester arkitektene Jorunn Westad og Dag Langve Sauge sofaen i et oppholdsrom. Ståle Martinsen til høyre i sofaen og på den andre siden tidligere leder av plan- og bygningskomiteen; Olav R. Skage.
pning av ås demenssenter (19)
Kontorplasser.
pning av ås demenssenter (21)
Kjøkken.
pning av ås demenssenter (22)
Ovn til å varme opp ferdige matretter, slik at de som bor der kan spise maten når det passer for dem selv.
pning av ås demenssenter (15)
Heve og senke seng som kan senkes helt ned på gulvnivå.
pning av ås demenssenter (17)
Sittekrok i et av rommene.
pning av ås demenssenter (16)
Flott bad.
pning av ås demenssenter (25)
Inngangspartiet sett utenfra.
  

Høytidelig åpning av Ås demenssenter

Mandag var det klart for høytidelig åpning med overrekkelse av nøkkelen til bygget. Det vanket mange lovord om hvor flott det var blitt.

Plan- og byggekomiteens leder, Bjørn Leivestad, ønsket velkommen, og gjestene fikk servert et musikalsk innslag før talen. Karoline Omberg Often (trekkspill) og Iselin Camilla Tilley (fløyte) serverte hvert sitt modernistiske stykke, før de sammen framførte en noe mer klassisk tango. Noe de høstet forjent appalus for, elever fra kulturskolen i Ås holder en høy standard. Så tok Leivestad ordet igjen:

- De første planene for nødvendig utvidelse av demensboliger ble fremmet alt i begynnelsen av forrige kommunestyreperiode, høsten 2011, og det ble utarbeidet flere forslag til løsning før det ble tatt et endelig valg. Kommunestyret fattet vedtak om prosjektet 10. desember 2013, og rammen for prosjektet var 115 millioner kroner.

Det ferdige bygget har et samlet areal på vel fem tusen kvadratmeter, med plass til 30 nye døgnpasienter og to dagaktivitetssentre. Det er lagt til rette for å se hele demensomsorgen i sammenheng. Da passer det jo bra at de to gamle byggene i Tunveien 5 og 7, det nye er i nummer 9, er knyttet sammen med en gangpassasje under bakken.

- Selv om vi er to, tre måneder forsinket, i forhold til den opprinnelige planen, er det i dag all grunn til å takke for godt utført arbeid. I første rekke er det grunn til å takke brukerrepresentantene Karin Sikveland, Lise Ek og Ståle Martinsen, som har vært støttespillere og viktige premissgivere siden høsten 2011, roste Leivestad, og overrakte en blomsterbukett til hver av de tre støttespillerne.

Som seg hør og bør vanket det også ros og blomster til arkitektene Jorunn Westad og Dag Langve Sauge, han vokste opp på Ås.

- De har strukket kapasiteten langt, men resultatet har de all ære av, framhevet Leivestad.

Bygget er reist som en hovedentreprise, og byggentreprenør har vært Solid Entreprenør AS. VVS har Rørcompaniet AS hatt ansvar for. Andre firmaer som har vært involvert er Ski Elektriske Installasjon AS, Reber Schindler Heis AS og Probea AS. Sistnevnte som har stått for prosjekt- og byggeledelse. Her vanket det også en blomsterbukett fra Leivestad til prosjektlederen Geir Haugan.

Leivestad la til at dersom man tar hensyn til prisstigningen, så har man holdt kostnadsrammen, som justert er på i underkant av 127 millioner kroner. I tillegg er det kjøpt inn inventar og utstyr for rundt ti millioner kroner. Husbanken har innvilget et tilskudd på vel 55 millioner til 30 nye plasser, og 364 kvadratmeter fellesarena for dagaktivitetssenter.

Det gjenstår noen mindre arbeider her og der, og vi i plan- og byggekomiteen slipper ikke helt tak i prosjektet enda. Nå vil jeg likevel overrekke ordfører Ola Nordal nøkkelen til Ås demenssenter, avsluttet Leivestad.

Han hadde med seg en gedigen gammel nøkkel som Nordal tok i mot.

- Kjære alle sammen! Gratulerer med dagen! Det er en stor glede at vi i dag kan åpne nybygget som inntil videre har fått navnet Ås demenssenter, åpnet ordføreren sin tale.

Han sa innledningsvis at bygget er lagt til rette for at mennesker som har ulike sykdommer i hjernen kan få leve et godt og meningsfylt liv. Nordal rettet en stor takk til alle som har bidratt gjennom idéfasen, planleggingen og selve byggingen.

- Planleggere, arkitekt, entreprenører og bygningsarbeidere fortjener takk for en imponerende innsats som i perioder har krevd mye av flere av dere. Kommunens egne ansatte og politikere har også gjort en stor innsats gjennom planlegging og oppfølging gjennom alle faser fram til i dag, framholdt Nordal.

Ordføreren var glad for at så mange nå søkte på nyopprettede stillinger, og at dette ville bli et stort løft for kommuneøkonomien. Til gjengjeld får man en trygghet for å bli godt ivaretatt, og livskvalitet for de som er i en slik fase i livet.

- Som en hilsen til senteret fra Ås kommune i anledning åpningen vil jeg gi dere et bilde. Det er et trykk laget av vår helt nylig avdøde Ås-kunstner Odd Tandberg. Mange i Ås har et nært forhold til Tandberg og kunsten hans. Jeg tror derfor dere vil ha glede av å ha et av hans trykk på veggen her.

Jeg har, som ordfører, fått overrakt nøkkel til huset. Oppdraget med bygging er utført, og det var en glede å motta nøkkelen fra plan og byggekomiteens leder Bjørn Leivestad. Det er en like stor glede å sende nøkkelen videre til rådmann Trine Christensen, og ønske lykke til med oppstarten, og velkommen til brukere, beboere, pårørende og ansatte. Lykke til, avsluttet ordfører Ola Nordal.

Rådmannen takket for nøkkelen, og var fornøyd med prosessen og bygget, før hun ga den videre som en stafettpinne til helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt.

Leinhardt var like fornøyd og stolt som de andre talerne, og rettet en spesiell takk til trioen fra brukerrepresentantene; Karin Sikveland, Lise Ek og Ståle Martinsen. Det vanket nok en blomsterbukett på hver av dem.

Så var det gjestenes tur til å hygge seg med marsipankake og kaffe. Her benyttet arkitekt Dag Langve Sauge til å si noen ord om ideen bak bygget:

- Her på dette stedet har det vært bosettinger langt tilbake i tid. Vi tenkte at det nye senteret skulle framstå sammen med de to andre som en slags bygdeborg som har gjenoppstått. Den lå på en måte her først. Det gjenspeiler seg i materialvalget med teglstein fragmentert rundt om i bygget. Dette prosjektet har føltes som om vi satte utfor en hoppbakkke i tåke, og skimtet bare hoppkanten. Vi klarte å lande med et telemarknedslag, og ser oss tilbake uten å skjønne hva vi egentlig har gjort, forteller Sauge.

Han legger til at det har vært en veldig god prosess med konstruktive dialoger og tilbakemeldinger fra brukerrepresentanter og kommunen.

- I dag er vi bare lykkelige, røper en rørt Sauge.

Etter deilig kake var det tid for en liten omvisning i det flotte bygget. Store rom, fellesrom og  kontorer var noe av det vi fikk se. Etter hvert vil det komme sanserom og en sansehage utendørs. I en sofa finner vi arkitektene som prøvesitter møblene sammen med brukerrepresentant Ståle Martinsen og leder i Plan- og bygningskomiteen da prosjektet startet; Olav R. Skage.

Han hadde også mange rosende ord å komme med.

- Det var en stor glede å være lede de møtene vi hadde sammen. En av de største opplevelsene jeg har hatt. Det er klokt å ta med i prosessen de som skal bruke bygget. Konstruktiv dialog er viktig. Det hadde vi både med brukere, arkitektene og representanter fra kommunen. For eksempel gjorde Ole Harald Aarseth i kommunen en utmerket jobb. (Før han ble pensjonist, jour.anm.)

Her tyder det på at alt ligger til rette for at også de som skal ta det i bruk blir fornøyde.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her