Kulturhuset i Ås
Kulturhuset i Ås
  

Hovedutvalg for teknikk og miljø

- har et ekstra møte 10.10.2013 kl. 18.00, Lille sal.

Sakene som behandles ble utsatt i møtet 26.09.13: HTM-sak 84/13 - 94/13.

I tillegg behandles sak 83/13 Fjellveien 8, også utsatt 26.09, nå med utvidet saksfremlegg.

Se sakspapirer her.