icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Hjem   ›   Selvbetjening   ›   Offentlig journal og innsyn i arkiv   ›   Hva er kommunens depotarkiv
  

Hva inneholder depotarkivet?

Depotarkivet inneholder i all hovedsak arkiver fra Ås kommunes virksomhet. Tidsrommet spenner seg fra 1811 til rundt år 2006.

Mer konkret rommer depotarkivet:  
1) kommunearkiver eldre enn 20-30 år
2) arkiver fra avsluttede enheter i kommunen  samt
3) pasient og klientarkiver

Arkivliste – Ås kommunes arkivdepot (DOC) (PDF)