Ulovlig reklame langs offentlig vei illustrasjonsbilde
Ulovlig reklame langs offentlig vei illustrasjonsbilde Unni Bukkøy Lodden
  

Hva kan jeg sette opp av reklame langs offentlig vei?

For å unngå trafikkfarlige situasjoner er det strenge begrensninger for hva som kan settes opp langs veien.

Statens vegvesen sender i disse dager ut informasjon til allel landets kommuner om hva som er tillatt, og hva som er forbudt å sette opp langs veiene våre.

Reglene er strenge for å unngå farlige situasjoner, trafikkulykker eller skade på kjøretøyer for å nevne noe. I den vedlagte pdf-folderen kan du lese mer om reglene, som gjelder både forretningsdrivende og privatpersoner. Her er et utdrag som sier noe om hva som defineres som reklame:

Hva er reklame?
Alle ytringer som har til hensikt å fremme bestemte kommersielle, politiske eller ideelle interesser, eller kunngjøre private meninger eller hendelser, blir ansett som reklame etter vegloven. Reklame omfatter mer enn skilt og plakater, for eksempel vimpler, flagg, banner, ballonger, figurer, installasjoner,symboler og lys.

Last ned pdf-folderen her.

Fotograf ingressbilde: Unni Bukkøy Lodden

Ulovlig reklame langs offentlig vei illustrasjonsbilde 2_560x187.jpg