icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Hjem
Logo Ås kommune
Logo Ås kommune
  

Hvem fortjener Miljøvernprisen 2009?

Send inn forslag med en kort begrunnelse om hvorfor akkurat din kandidat fortjener årets miljøvernpris innen 30. oktober 2009!

Forslag sendes på e-post til post@as.kommune.no eller i brev til:
Ås kommune v/Plan og utviklingsavdelingen, PB 195, 1431 ÅS.
 

Miljøvernprisen består av et stipend på kr.10 000,- og skal gå til barn og ungdom under 20 år eller en forening, gruppe eller skoleklasse som har utført en spesiell innsats for natur og miljøvernet i Ås kommune.
Prisen er delt ut 10 ganger tidligere og har gått til:
  • Rustad skole for prosjektet ”Vår bekk – Norges vassdrag”
  • Kroer skole for allsidig natur- og miljøvernarbeid
  • Skolebarnehagen ved Kroer skole for prosjektet ”Skoledag”
  • Steinerskolen i Ås for arbeidet med miljø som en naturlig del av undervisningen og driften av skolen.
  • Åkebakke barnehage for prosjektet ”Uteliv”.
  • Blekkulfs miljødetektiver i Ås for allsidig arbeid med å sette fokus på natur og miljøvern
  • Løvstad naturbarnehage for å gi barna gode naturopplevelser i hverdagen
  • Brønnerud skole og SFO for å kompostere alt organisk materiale og drive skolehage
  • Natur og Ungdom i Ås for sin funksjon som vaktbikkje og støttespiller i bl.a. klimaarbeidet.
  • Haugtussa steinerbarnehage for oppføring av miljøvennlig bygg og fokus på bærekraftig utvikling.
Ås kommune opprettet i 1994 Ås kommunes miljøvernpris – Eilif Dahls minnepris. Formålet med prisen er å gi en oppmerksomhet til barn og ungdom under 20 år eller foreninger, grupper, skoleklasser som har utført en spesiell verdifull innsats for natur og miljøvernet i kommunen.
Prisen har fått navnet Eilif Dahls minnepris etter Eilif Dahl - en person som utførte en spesiell verdifull innsats for natur- og miljøvernet både som fagperson innen de biologiske fag og som lokalpolitiker.
Jury for prisen er Barn og unges kommunestyre i samarbeid med ordfører.