Sykkeldag 2013 mange var møtt fram for å teste sykkelen og sykkeløypa
Sykkeldag 2013 mange var møtt fram for å teste sykkelen og sykkeløypa
  

Hvor ønsker du å sykle?

Vær med å forme fremtidens sykkelveier i kommunen din!

«Pedaltråkk»

Nå lanserer Ås og Ski kommune en ny kartportal «pedaltråkk» som skal gjøre det enkelt for deg som innbygger å fortelle om dine behov og ønsker for fremtidig sykkelveinett. På siden kan du legge inn detaljerte ruter for hvor du ønsker å sykle. Samtidig kan du sette inn punktinformasjon som spesifiserer hindringer på strekningen i dag eller forklarer hvorfor denne strekningen er viktig for deg. Når du er ferdig med registreringen og ønsker å lagre, blir du spurt om alder og hva som er det viktigste tiltaket for å få deg til å sykle mer. Dette gjør at vi kan få ut kart som viser ulike aldersgruppers behov.

Klikk på linken for å delta:

http://apps.geodataonline.no/sykkelprosjekt-ski-aas

Hva kan gjøres for å få deg til å bruke sykkelen mer?
Innhentet informasjon fra «pedaltråkk» skal være grunnlaget for ny gang- og sykkelveiplan for hele Ås kommune, og vil også gi viktig informasjon inn i kommunens løpende arbeid med trafikksikkerhet. Ås kommune ønsker at flere skal velge sykkel som transportmiddel. Besvarelsene fra innbyggerne er viktige for å gjøre gode prioriteringer i utbygging og vedlikehold av gang- og sykkelveinettet. Det er likevel slik at innspillene vi får inn ikke kan følges opp umiddelbart, men er del av et langsiktig planleggingsarbeid.

Barnas sykkelveier
Foreldre oppfordres også til å gjennomføre «pedaltråkk» sammen med sine barn og å hjelpe dem med å tegne inn både skolevei, veien til fritidsaktiviteter eller andre strekninger som enten allerede blir brukt i dag eller som hadde vært viktige forbindelser dersom de var tilrettelagt. Hjelp barna med å sette ord på sine opplevelser og ønsker. Dersom mange barn og unge gjennomfører undersøkelsen vil vi få bedre oversikt over barn og unges skolevei og andre viktige strekninger der det er nødvendig å prioritere trafikksikkerhet.

På første side av undersøkelsen får du informasjon om hvordan du tegner inn dine ruter og punkt du vil gi informasjon om. Du skal tegne inn både strekninger du sykler i dag og strekninger/ruter du ønsker å sykle – også der det per i dag ikke er tilrettelagt for sykling. Du kan zoome inn/ut og flytte rundt i kartet mens du tegner inn linjer og punkt. Du må gjerne legge inn dine ønsker for både Ski og Ås i samme kart.

Undersøkelsen er åpen fram til 20. april 2016.

Ta kontakt med siri.gilbert@as.kommune.no hvis det er noe du lurer på.

Er du interessert i detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.152 på strekningen Meierikrysset- Ås sentrum? Klikk på denne linken.