Forebygging av radikalisering
Forebygging av radikalisering
  

Hvordan forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i Ås kommune?

Onsdag 27.april klokken 18.00-20.00 inviterer vi igjen til åpent dialogmøte i Store sal på Kulturhuset i Ås.

Se også opprettet arrangement på facebook: Forebygging av utenforskap i Ås

Yosef Bartho Assidiq fra JustUnity vil her fortelle om sine erfaringer. Da han konverterte til islam i 2009 og byttet navn fra Per til Yousef opplevde han trusler, vonde ord og venner som forsvant. Han forteller sin historie om hvordan han var i ferd med å bli radikalisert og hvordan han kom seg ut av det. Se mer info på http://www.justunity.no/

Møtet er åpent for dialog.

Dialogmøtet vil bli ledet av Nora Ingdal fra Redd Barna.

Det vil bli enkel servering.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Spørsmål og påmelding til arrangementet:

Bjørn-Erik Pedersen

Telefon: 959 39 699

bjorn-erik.pedersen@as.kommune.no

Ellen Sibe Kråkenes

Telefon: 959 39 627

ellen.sibe.krakenes@as.kommune.no