icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Natur og fritid   ›   Idrett, natur og friluftsliv
Bilde av lupiner

Håndtering av hageavfall i Ås kommune

Vinteren har sluppet taket, og det er mange som skal benytte fridagene i påsken til å gjøre hagen klar for sesongen.  Vær oppmerksom på enkelte fine og fargerike planter som kan være en trussel mot biologisk mangfold. Lær mer om disse plantene og hvordan du kan bli kvitt dem.

Publisert: 26. mars 2021
20161214_124741_1024x576

Rullering av tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv for Ås kommune

Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv er en del av Ås kommunes handlingsprogram. Tiltaksplanen skal rulleres hvert år, og danner grunnlag for muligheter til å søke tilskudd som for eksempel spillemidler.

Publisert: 18. mars 2021
Sommeraktiviteter_aug_2020

Bli med på sommeraktiviteter!

4 dager med idrettsmoro for barn og ungdom i Ås

Ås IL inviterer deg som er mellom 10 og 13 år til 4 dager med idrett, vennskap og moro. Ås stadion og klubbhus, 14. til 17. august.

Publisert: 30. juni 2020
Foto av en tur i skogen med hunder i bånd.

Husk båndtvang fra 1. april til 20. august

I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal hunder holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt.

Publisert: 02. april 2020
Bilde Åsmåsan, foto: Ivar Ola Opheim

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Ås kommune har ferdigstilt kartlegging og verdsetting av friluftsområder, som del av et nasjonalt prosjekt. Hovedmålet med prosjektet er å få kunnskap om viktige friluftslivsområder. 

Publisert: 14. januar 2020
Bryr-oss-om-skogen

Skogsdrift på Vestskogen

Ås kommune er i gang med nødvendig pleie av Vestskogen.

Publisert: 08. november 2019
Stolpejakta

Stolpejakta 2019 på sykkel og til fots

Stolpejakta - på sykkel har rød topp, Stolpejakta - til fots har grønn topp. Det er kort avstand mellom til fots-stolpene, som er konsentrert til tettstedene, mens sykkel-stolpene er spredd over hele den nordre delen av Follo, mest langs mindre trafikkerte veier.

Publisert: 24. mai 2019
Bilde Åsmåsan, foto: Ivar Ola Opheim

Høring - Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Ås kommune

Ås kommune har utarbeidet kart over friluftsområder i kommunen og verdivurdering av disse. Vi ønsker nå innspill fra innbyggere, lag og foreninger, grunneiere og politikere for å kvalitetssikre informasjonen. Barn og ungdom oppfordres spesielt til å gi høringsinnspill.

Publisert: 13. februar 2019
Kroerløypa, ved Trampen speiderhytte

Hold deg oppdatert på skiføret

Skiforeningen har oppdatert informasjon om skiløypene i Ås og omegn, klikk her. 

Publisert: 22. januar 2019
Eika ved NMBU

Kurs i naturmangfoldloven kap. II 25. sept. 2018

I samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus arrangerte Miljøverngruppa i Follo kurs i naturmangfoldloven kap. II på Ås kulturhus. Det deltok om lag 110 ansatte fra Follokommunene med arbeidsfelt innen plan, byggesak og kommunalteknisk.

Publisert: 01. oktober 2018
åsmåsan

Gi dine innspill til kommunens arbeid med friluftsliv

Ås kommune inviterer til medvirkningsmøte om kartlegging og verdivurdering av friluftsområder i Ås kommune.

Publisert: 12. september 2018
20171115_203029_450x800

Lys i Aschjemskogen

Det nye lyset i gang sykkelveitraseen gjennom Aschjemskogen er nå på.

Publisert: 17. november 2017
freddy skilt fåle

Ås turlag legger til rette for friluftsliv og folkehelse!

Nye skilt og merking i marka gjør det lettere å ta seg ut på tur.

Publisert: 07. april 2017
Nordbytun svømmehall

Leie av idrettshall til trening og arrangement - søknadsfrist 1. mai

Søknadsfrist for leie hall for sesongen 2018/2019 er 1. mai 2018. Her finner du informasjon om idrettshallene, svømmehallene og lenke til søknadsskjema.

Publisert: 30. mars 2017