icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Kulturhuset i Ås
Kulturhuset i Ås
  

Informasjon fra Eiendomsskattekontoret

Innføring av eiendomsskatt på verker, bruk og annen næring i Ås.

Kommunestyret vedtok 10.12.2014 at det for 2015 utskrives eiendomsskatt på verker, bruk og annen næring i Ås kommune med 6 promille av takstverdien på eiendommen (ksak 94/14).

Skattelister og faktura

Skattelistene for 2015 vil bli lagt ut på rådhuset og på kommunens internettsider i løpet av februar. Skatteseddel og faktura for eiendomsskatt første termin 2015 sendes ut til skatteyter innen 1. mars.

Klagefrist

Klagefristen vil være 6 uker fra skatteseddelen er utsendt, og det kan kun klages på forhold som ikke er påklaget tidligere. Klagen må være skriftlig og sendes kommunen på brev eller e-post.

Søknad om fritak etter § 7 i eiendomsskatteloven

Fritak for eiendomsskatt gjelder kun for et år av gangen, så selv om det er innvilget fritak for 2014 må det likevel søkes på nytt for 2015. Frist for søknad om fritak av eiendomsskatt for skatteåret 2015 er endret til 1. april 2015.

Kommunestyret har i møte 12.02.2014 (ksak 3/14) vedtatt at følgende eiendommer kan søke fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 :

Kommunestyret gir for 2014 følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt etter § 7 i eiendomsskatteloven:

§ 7 bokstav a):

- Private barnehager og helse- og omsorgsinstitusjoner som ikke tar ut utbytte.

Det må søkes om fritak og fremlegges dokumentasjon på at det ikke tas ut utbytte.

- Fylkeskommunale skoler.

- Steinerskolen i Ås

- Eiendom tilhørende andre organisasjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad.

§ 7 bokstav b):

- Bygninger av historisk verdi kan få fritak etter søknad.

Nærmere informasjon om kriterier for fritak av eiendomsskatt finnes her:

Eiendomsskattelovens § 7 og kriterier for søknad om fritak.

Spørsmål om eiendomsskatten kan rettes til Eiendomsskattekontoret:

På e-post: post@as.kommune.no

eller på telefon : 64 96 20 93

Eiendomsskattekontoret, Ås 06.01.2015.

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her