icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Kjernejournal illustrasjonstegning
Kjernejournal illustrasjonstegning
  

Innbyggerne i Ås får kjernejournal

15. august vil ca 455 000 innbyggere i tilsammen 20 kommuner og tre bydeler i området rundt Ahus få sin kjernejournal.

Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste. Den samler helseopplysninger som er spesielt viktig hvis du får behov for akutt hjelp og får behandling et sted du ikke har vært før. Blant annet samles opplysninger om bruk av legemidler og tidligere sykehusbesøk.

Bruk av kjernejournal gir pasienter en trygghet om at de viktigste helseopplysningene om dem raskt kan være tilgjengelig for helsepersonell. Dette gjelder særlig i akutte situasjoner hvor opplysningene kan bidra til å redde liv.

 

Kjernejournalen opprettes automatisk
Kjernejournal vil opprettes automatisk i vår kommune 15. august. Alle som har folkeregistrert adresse i kommunen vil få en kjernejournal, såfremt de ikke allerede har reservert seg.

Du kan logge deg inn med elektronisk ID og se din kjernejournal via www.helsenorge.no/kjernejournal.

Hva inneholder kjernejournal?
Opplysninger om fastlege, legemidler, sykehusbesøk og informasjon fra Folkeregisteret samles inn automatisk.

Du kan selv registrere kontaktpersoner, sykdommer og om du har utfordringer med syn, hørsel eller språk.

Har du alvorlige allergier, en sjelden lidelse eller annet som det viktig for helsepersonell å kjenne til, kan du be legen din registrere dette i din kjernejournal.

Helsepersonell i gang til høsten
I løpet av høsten 2015 vil sykehusene (akuttmottaket, AMK-sentralen og andre avdelinger), legevaktene, samt fastlegene og private spesialister begynne å bruke kjernejournal.

Kun autorisert helsepersonell får slå opp i kjernejournal, og det skal kun skje når de gir deg helsehjelp.

Reservasjon
Ønsker du ikke å ha en kjernejournal, kan du når som helst reservere deg. Det gjør du ved å logge deg inn på helsenorge.no/kjernejournal og gå til innstillingene for din kjernejournal.

Mer informasjon?

•    helsenorge.no/kjernejournal
•    Du kan også ringe brukerstøtte 800HELSE (800 43 573).

I august 2015 vil innbyggere fra følgende kommuner og bydeler få kjernejournal:

  • Akershus: Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Rælingen, Rømskog, Skedsmo, Ski, Sørum, Ullensaker, Vestby og Ås.
  • Oslo: Bydelene Alna, Grorud og Stovner

Kort om kjernejournal

  • I kjernejournalen din samles viktige helseopplysninger som du og helsepersonell har tilgang til.

  • Kjernejournal er et supplement til pasientjournaler hos fastlege, legevakt og sykehus.

  • Kjernejournal inneholder informasjon fra offentlige registre, kritisk informasjon registrert av legen din og opplysninger du selv legger inn.

  • Formålet med kjernejournal:

  • øke pasientsikkerheten og gi tryggere helsehjelp

  • bedre samhandlingen i helsetjenesten

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her