Ås kulturhus
Ås kulturhus Foto: Ivar Ola Opheim
  

Innkalling til budsjettseminar

Her møter formannskap, utvalgsledere, rådsledere,gruppeledere og rådmannens ledergruppe onsdag 25. mai 2016 kl. 14.00 – 18.00 Ås Kulturhus, Lille sal. Møtet er åpent for publikum. (Påmelding innen 20.mai, les mer neste side.)

Program

1. Økonomisk tilstandsrapport  

Presentasjon av hovedtrekk fra kommuneproposisjonen, kostra og kommunebarometeret

2. Ås kommune - økonomisk analyse 2017-2025.  

Ulike investeringsvalg

3. Fond

- investeringsfond, disposisjonsfond, ubundne/bundne fond  

4. Prosessen videre med handlingsprogrammet 2017-2020

 Det legges inn en gruppeoppgave underveis.

Det serveres middag til påmeldte møtedeltagere ca. kl. 16.00.

Påmelding/forfall meldes innen fredag 20. mai kl. 12.00 til:

politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Vibeke Berggård eller telefon 64 96 20 04.

Det innkalles ikke vara, men øvrige kommunestyremedlemmer er også velkomne på frivillig basis.

Ås, 13.05.2016

Ola Nordal Ordfører

Last ned innkallingen i utskriftsvennlig format her, sammen med liste over deltagere.