Fasteaksjon Alnes gir til konfirmantene
Fasteaksjon Alnes gir til konfirmantene
  

Innsamling til til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Tirsdag 19. mars får alle hustander i Ås besøk av årets konfirmanter i Fasteaksjonens dør-til- dør-aksjon.

Konfirmantene vil utfordre deg om å gi en gave til Kirkens Nødhjelps omfattende arbeid. Motto for årets aksjon er
SAMMEN FORANDRE. I det ligger at sammen kan vi skape en forandring; for andre og for oss selv.

Litt på forskudd har tre konfirmanter i Ås allerede banka på døra til ordfører Johan Alnes. Han hadde pengene klare,
og hans oppfordring var klar:

- Vi har to store dugnader i Norge; TV-aksjonen om høsten og Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon
nå før påske. Her initeres alle til å bidra slik at mennesker uten de godene og den livskvaliteten vi har, kan hjelpes til en bedre og mer menigsfylt hverdag. Folk i Ås er rause til å gi. Det er jeg sikker på vil gjelde årets Fasteaksjon også.Fasteaksjon Alnes gir til konfirmantene

 
På bildet har konfirmantene Eva Linnea Kvaal (tv), Aina Bjørnereim og Sigurd Fløistad ‘banket’ på kommunedøra, og ordfører Johan Alnes har lukket opp; litt på forskudd som alle skjønner. Han hadde pengene klare.

Tekst og Foto: Jon Kr. Øiestad