icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Byggesak og geodata   ›   Bygge, rive, endre   ›   Innsending av søknad
  

Slik sender du inn din byggesøknad

Elektronisk innsending av søknader forenkler kommunens arbeid og gjør at saksbehandler mottar søknaden raskere.

Sende inn på e-post

Følger du denne veiledningen vil søknaden registreres på saksbehandler i kommunens sak- og arkivsystem samme virkedag som søknaden mottas.

Når søknaden er registrert vil du få en e-post fra kommunen hvor det informeres om tiltakets saksnummer og tildelt saksbehandler.

Hvert punkt på nedenstående oversikt må sendes til kommunen som separat fil. Hver enkelt fil skal ha navn som beskriver filens innhold. Pass på at de scannede dokumentene ligger i riktig retning.

Følgende vedlegg skal sendes inn som separate filer:

 • Følgebrev
 • Søknad om dispensasjon
 • Redegjørelse
 • Søknadsskjema og opplysninger om tiltakets ytre rammer
 • Gjenpart av nabovarsel og kvittering nabovarsel 
 • Nabomerknader
 • Tilsvar fra ansvarlig søker til nabomerknader
 • Nabosamtykker /Erklæringer
 • Gjennomføringsplan med versjonsnummer
 • Søknad om ansvarsrett/ lokal godkjenning med vedlegg
 • Situasjonsplan
 • Plantegninger 
 • Snitt 
 • Fasadetegninger
 • Rørleggermelding
 • Ledningsplan (VA-stikkledninger på situasjonskart)
 • Bunnledningsplan for VA

Situasjonskart, naboliste og reguleringsbestemmelser

Skal du sette igang et tiltak på egen eiendom, må du antageligvis ha situasjonskart, naboliste og oversikt over hvilke reguleringsbestemmelser som gjelder.

Her kan du kan lese mer om hvordan du finner dette

Kontaktinformasjon:

Søknaden sendes til Ås kommunes felles e-postmottak; post@as.kommune.no.

Størrelsesbegrensningen på mottak av e-post inn til post@as.kommune.no er på 17 MB. Er størrelsen på forsendelsen større enn 17 MB, anbefaler vi at du deler forsendelsen opp i flere deler, eller bruker ByggSøk

Digital veiledning og innsending av søknad

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven.

På nettsidene til DiBK finner du verktøy og veivisere tilpasset profesjonelle søkere og privatpersoner. Der velger du selv løsningene som passer best til dine behov.

Lage byggesøknad?
Bruk nye løsninger hos DiBK

 

Sende inn byggesøknad på papir

Merk konvolutten med:

Ås kommune/Byggesaksavdelingen
postboks 195, 1431 Ås

Eller levere dem på Ås innbyggertorg i deres åpningstid