icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Hjem   ›   Selvbetjening   ›   Offentlig journal og innsyn i arkiv   ›   Innsyn i depotarkivet
  

Innsynsbegjæring i depotarkiv

Den som begjærer innsyn i kommunale depotarkivalier må henvende seg til kommunen primært ved e-post til: post@as.kommune.no med emne og overskrift: Innsynsbegjæring i depotarkivet, sekundært ved telefon til 64 96 27 55 / 64 96 27 26.


Depotarkivet inneholder i all hovedsak arkiver fra Ås kommunes virksomhet. Tidsrommet spenner seg fra 1811 til rundt år 2006.

Mer konkret rommer depotarkivet:  
1) kommunearkiver eldre enn 20-30 år
2) arkiver fra avsluttede enheter i kommunen  samt
3) pasient og klientarkiver

Arkivliste – Ås kommunes arkivdepot (DOC) (PDF)

  • Innsynsbegjæring

Den som begjærer innsyn i kommunale depotarkivalier må henvende seg til kommunen primært ved e-post til: post@as.kommune.no ,
med emne og overskrift: Innsynsbegjæring i depotarkivet,sekundært ved telefon:  64 96 27 55 / 64 96 27 26, eller ved e-post: Carl.Hoeg@as.kommune.no

Depotansvarlig vil bekrefte at henvendelsen er mottatt innen tre dager. Et skriftlig svar på innsynsbegjæringen vil bli gitt innen tre uker. Om mulig vil det bli gitt et tilbud om et besøk på depotarkivets leseplass innenfor depotarkivets åpningstider,som er onsdager klokken: 12.00-14.00.

Ås kommunes depotarkivs adresse er: Dr. Sødringsvei 8 - 1430 Ås.

Før innsynet finner sted må den som søker om innsyn skrive under på en taushetserklæring i henhold til Forvaltningslovens §§13-13 f.

Det er anledning til å ta kopier etter satser fastsatt av departementet. Depotansvarlig må godkjenne kopiene og eventuelt sladde ut taushetsbelagte opplysninger i henhold til gjeldende lov og forskrift.

  • Reglement

Det er ikke tillatt med mat eller drikke i nærheten av arkivmateriale.

Det er ikke tillatt å fjerne noe fra arkivene.

Dokumentene skal leveres tilbake i den rekkefølgen de lå ved utlevering.

Arkivmateriale er ikke til hjemlån.