icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
hjertehånd
  

Integreringstilskudd

Alle som driver organisert frivillig virksomhet innen Ås kommune kan søke. Søknadsfristen er 15. mars

a.Formål

Hovedmålet med tilskuddsordningen er "å bidra til aktiv samfunnsdeltakelse fra minoritetsgruppene, dialog og samhandling mellom etniske grupper og mellom majoritet og minoriteter i lokalsamfunnet".

b.Hvem kan søke?

Alle som driver organisert frivillig virksomhet innen Ås kommune og har, eller planlegger, tiltak jamfør målsettingen, kan søke. Det er ikke satt noen øvre aldersgrense for hvem ordningen skal nå. Organisasjoner som søker skal ha et demokratisk valgt styre.

Organisasjonen skal:

  • Drive et arbeid hvor målgruppen er innvandrere/asylsøkere.

  • Drive et generelt organisasjonsarbeid hvor alle som er bosatt i kommunen inngår i målgruppa.

c.Søknadens innhold

Søknaden sendes til post@as.kommune.no. Det skal skrives en søknad med følgende innhold:

  • En beskrivelse av organisasjonen

  • En beskrivelse av søknadens formål og plan for gjennomføring

  • Siste foreliggende godkjente regnskap og årsmelding

d.Rapportering/søkerens forpliktelser

Disponeringen av tilskuddet skal fremkomme i neste årsmelding/neste års søknad eller rapporteres i egen rapport innen 30.desember samme år tilskuddet er gitt. Rapport skal sendes til post@as.kommune.no

Rapporteringspunkter:

  • Har støtten bidratt til kontakt, samhandling og nettverksbygging mellom personer med innvandrerbakgrunn og resten av befolkningen?

  • Har støtten bidratt til at medlemmene har fått informasjon om det norske samfunnet og minoritetenes rettigheter og plikter?

  • Har støtten bidratt til å fremme toleranse og motvirke rasisme?

  • Har støtten bidratt til å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn til organisasjon og frivillig virksomhet?

Svarene skal begrunnes.

Søknadsfrist 15. mars.

 

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her