Midtgard[1]
  

International Band Project

Åpent bandprosjekt på tvers av generasjoner og nasjoner / Open band project crossing national and generational borders.

Info in English below.

INTERNASJONALT BANDPROSJEKT er en åpen jam session, hvor alle musikere mellom 13 og 100 år er velkomne til å stille opp og delta. Som navnet antyder, håper vi på deltakelse fra utøvere av mange nasjonaliteter. Du behøver ikke være profesjonell, men det gis ikke instrumentopplæring – deltakelse forutsetter en viss kunnskap på eget instrument.

Øving styres av bandleder, som også oppdaterer prosjektets facebook-side https://www.facebook.com/InternationalBandProject med praktisk info om f.eks neste ukes repertoar, med youtube-lenker der dette måtte være tilgjengelig. I tillegg til bandleder vil det være et fast husband, for å sikre at man kan spille uansett hvor mange eller få som kommer fra gang til gang. Bandleder bestemmer hva som skal spilles, men det er mulig å foreslå materiale.

De som vil være med og spille forutsettes å ha forberedt seg litt ved å gå gjennom repertoaret for kvelden. Deltakelse er gratis, men vi kan bli enige om en liten avgift for å dekke utgifter til kaffe og slikt.

Øving foregår på Midtgards scene, som vil være utstyrt med to trommesett, elektrisk trommesett, bassforsterkere, gitarforsterkere, to keyboards, noen djember og hva vet vi. Ta med din egen gitar, bass, trommestikker eller annet personlig instrument.

Øvinger foregår på Midtgard (Skoleveien 5) hver tirsdag fra kl 18 – 21 (ikke øving i uker med skoleferie). Vil du være med og spille, må du møte opp kl 18 for riggehjelp og forberedelser. Kl 18.30 er det showtime. Fra 20.30 – 21 er det felles rydding og evaluering.

INTERNATIONAL BAND PROJECT is an open jam session where any musician between 13 and 100 years can show up and participate. As the name suggests, we hope for and encourage participation from a variety of nationalities present in Ås. You definitely don't have to be a pro, but need some skills to join in - this is not an instrument class.

Rehearsals are managed by our band leader, who also updates the project's Facebook page https://www.facebook.com/InternationalBandProject with practical info such as next weeks repertoire with youtube links when available. In addition to the band leader, there will be a steady group of musicians present to guarantee that we will be able to play no matter how many shows up. The band leader decides what to play but it is possible to request material.

Participants are expected to have done some preparations regarding the songs that will be played. Participation is free, but there may be a small fee to cover common expences to coffee and such.

The stage will be equipped with two drum sets, an electric drum set, bass amps, guitar amps, vocal mics, two keyboards, some african drums. Bring your own guitar, bass, drum sticks or other instrument not present :)

Rehearsals at Midtgard (Skoleveien 5, Ås) every Tuesday from 6 pm to 9 pm (except for school holidays). If you want to play, you must be present at 6 pm regarding to preparations. From 6.30 pm it's showtime. From 8.30 – 9.00 pm everyone participates in down-rig and evaluation.