Ås rådhus inngang Skoleveien
Foto: Ivar Ola Opheim
  

Invitasjon til dialogmøter om utviklingen av Ås sentralområde

Møtene er åpne for innbyggere, grunneiere og andre som har interesse for utviklingen av Ås sentralområde. Det arrangeres fem møter, med vekt på ulike delområder.

I alle møtene vil det bli gitt en generell presentasjon av forslag til områdereguleringsplan for Ås sentralområde. I tillegg presenteres særskilte problemstillinger og løsningsforslag for det aktuelle delområdet. Det blir anledning til å stille spørsmål og komme med skriftlige innspill etter presentasjonene. Dette gir en god mulighet til å bidra i planarbeidet i forkant av den politiske behandlingen.

Interesserte som ikke har anledning til å gå på møtet for sitt delområde, oppfordres til å delta på ett av de andre møtene.

Sted og dato

Møtene er på Ås rådhus

Delområde 1 - Moerjordet: Mandag 18. mars, kl. 18.00 - 20.00, Store sal

Delområde 2 - Gamleveien: Tirsdag 19. mars, kl. 18.00 - 20.00, Store sal

Delområde 4 - Moerveien: Mandag 25. mars, kl. 18.00 - 20.00, Store salong

Delområde 5 - Langbakken: Tirsdag 26. mars, kl. 18.00 - 20.00, Store salong

Delområde 6 - Sentrumskjernen: Torsdag 28. mars, kl. 18.00 - 20.00, Lille sal

 

Det arrangeres ikke egne møter for delområdene 3 og 7 (Søråsteigen og Kaja) da det i disse områdene ikke er foreslått vesentlige endringer fra dagens situasjon. Disse delområdene omtales i den generelle delen i alle møtene.

Delområder

Sentrum2-page-001.jpg

1. Området mellom Østfoldbanen og Moerveien, nord for Askeveien og syd for Ås stasjon og Nylundskvartalet

2. Området mellom Drøbaksveien og Ås stadion, Idrettsveien og Langbakken

3. Boligområdet på Søråsteigen mellom Skoleveien og Brekkeveien

4. Området mellom Sagaveien og Moerveien, frem til Sagaveien 14 i Syd

5. Langbakken næringsområde mellom Langbakken og Østfoldbanen, syd for Grønnslett

6. Ås sentrum mellom Åsgård skole og Ås stasjon frem til og med Nylundskvartalet i syd

7. Boligområdet på Kaja mellom Lyngveien, Drøbaksveien, Samfunnsveien og Åsmåsan

 

Program

18.00-19.00: Presentasjon av planforslaget

Generell del: Presentasjon av foreløpig forslag til områdereguleringsplan for Ås sentralområde.

Spesiell del: Presentasjon av særskilte problemstillinger og løsningsforslag for det aktuelle delområdet.

Det er anledning til å stille spørsmål i etterkant av hver presentasjon.

19.00-20.00: Diskusjon i grupper

Deltakerne diskuterer planforslaget i grupper, og får anledning til å komme med skriftlige innspill. Diskusjonene vil særlig fokusere på det aktuelle delområdet.

Veien videre for arbeidet med områdeplanen

Innspillene som mottas på dialogmøtene blir et grunnlag for videre bearbeiding av planforslaget. Rådmannens forslag til områdeplan legges fram for politisk behandling 23. mai, i hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM).

Etter hovedutvalgets behandling legges planforslaget ut på høring i juni, juli og august. Grunneiere innenfor planområdet får tilsendt brev med informasjon om høringsperioden og informasjonsmøter.

Når høringsperioden er avsluttet vil rådmannen bearbeide planforslaget basert på høringsuttalelsene. Nytt planforslag legges fram for politisk behandling i HTM 10. oktober og kommunestyret 23. oktober.

Disse datoene vil kunne endres avhengig av den politiske behandlingen.

Se også www.as.kommune.no/sentrumsutvikling for mer informasjon.

For spørsmål om planarbeidet

Ellen Grepperud, virksomhetsleder samfunnsutvikling

Telefon: 64 96 20 71, mobil: 994 42 252

E-post: Ellen.Grepperud@as.kommune.no  

 

Magnus Ohren, prosjektleder for områdereguleringsplanen.

Telefon: 64 96 24 39

E-post: Magnus.Ohren@as.kommune.no