icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Valg 2021   ›   Jobbe som valgmedarbeider
Foto som viser en person med Valgmedarbeider-kort rundt halsen
Er du interessert i å jobbe som valgmedarbeider i Ås kommune?
  

Vi har behov for flere valgmedarbeidere

Vi søker samfunnsengasjerte personer som vil være med på gjennomføringen av stortingsvalget. Alle vil få opplæring i de oppgavene de skal utføre.

Vi ønsker deg som

 • er nøyaktig og kan arbeide under tidspress
 • har fylt 18 år innen utløpet av 2021
 • har gode norskkunnskaper
 • kan delta på obligatorisk opplæring og på valgdagen

Du trenger ikke være stemmeberettiget eller bosatt i Ås for å delta.

Arbeidsoppgaver

 • ta imot velgere og gi veiledning
 • holde orden på køer og kontroll på stemmeavlukker
 • stemple stemmesedler, krysse av i elektronisk manntall
 • bidra i opptelling av stemmesedler på stemmestedet
 • bidra med rigging og rydding av lokalet
 • andre oppgaver knyttet til valget

Arbeidstid

 • obligatorisk kurs tirsdag 31. august kl. 17.30 – 20.30
 • valgting mandag 13. september kl. 08.30 – 22.30

Godtgjøring

 • kr    500 obligatorisk kurs
 • kr 2 400 mandag

 

Smittevern vil bli høyt prioritert både for valgmedarbeidere og velgere. Vi følger den gjeldende smittevernveilederen.

Spørsmål kan rettes til politisk.sekretariat@as.kommune.no eller telefon 64 96 20 00.

Send inn skjemaet nedenfor så snart som mulig.

Skriv kort om hvorfor du søker, hva du jobber med til vanlig og eventuell tidligere erfaring fra valg.

NB: Ikke legg inn sensitiv- eller informasjon som er unntatt offentlighet.