icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Om oss   ›   Beredskap og samfunnssikkerhet
Foto av jodtabletter
Kommunene skal ha systemer for mulig utdeling av jodtabletter på skoler, barnehager og institusjoner. Illustrasjonsfoto: Orkdal kommune.
  

Jodtabletter

Ås kommune har i 2018 gått til anskaffelse av jodtabletter som skal dekke behovet for alle i den mest sårbare målgruppen (barn, unge under 18 år, gravide og ammende).

Tablettene er fordelt ut i barnehager, skoler og helsestasjoner. Personer utenfor denne målgruppen må selv sørge for at de har tabletter til eget bruk.

Ås kommune anbefaler derfor at alle husholdninger med personer under 40 år, gravide og ammende og de med hjemmeboende barn går til anskaffelse av jodtabletter for hjemmelagring.


Utdrag fra Helsedirektoratets nettsider:

"Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler at alle kommuner har jodtabletter tilgjengelige for sine innbyggere i den mest sårbare målgruppen (barn, unge under 18 år, gravide og ammende). Det innebærer at tablettene bør gjøres tilgjengelig der barn og unge oppholder seg, også på dagtid som f.eks. i skoler og barnehager. Om nødvendig vil Kriseutvalget for atomberedskap gi anbefaling om å ta jodtabletter etter en atomhendelse.

Jodtabletter til husholdninger til salgs i apotek

Myndighetene anbefaler at alle under 40 år, gravide, ammende og de med hjemmeboende barn kjøper jodtabletter for hjemmelagring. De skal bare tas etter råd fra myndighetene.

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 års, samt gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbukskjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år.

Selv om tablettene er til salgs i apotek, skal kommune ha systemer for mulig utdeling av jodtabletter på skoler, barnehager og institusjoner."


Mer informasjon om jodtabletter