Karianne Hetland
Karianne Hetland
  

Karianne fra Ås får Drømmestipendet 2012

Karianne Hetland (20) får torsdag 21. juni 2012 i Ås bibliotek, tildelt Drømmestipendet 2012, pålydende 10 000 kroner.
1.000.000 kroner oppfyller kulturdrømmer i hele landet

100 nye kulturtalenter trer i juni inn i rekken av i alt 900 talenter, som siden 2004 har mottatt Drømmestipendet. I år deles det ut stipender på 10 000 kroner fra Kristiansand i sør til Nordkapp i nord.
 
I Ås kommune er det Karianne Hetland (20) som torsdag 21. juni 2012 kl 17.30 vil få tildelt Drømmestipendet 2012, pålydende 10 000 kroner. Utdelingen foregår på Ås bibliotek med ordfører og representant fra Norsk Tipping til stede.
 
Kariannne får prisen innenfor kategorien “Skapende skriving”. Hun har skrevet aktivt siden hun var 12 år, og har funnet sin plass innenfor dikt, kortprosa og noveller. Det siste året har hun gått på Åsane folkehøgskole på linjen “Skriveverksted”, og hun ønsker seg en fremtid som skribent/forfatter.
 
Dette er niende år på rad at Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd samarbeider om å dele ut én hel million kroner til talentfull ungdom i 100 kommuner.
 
Stipendmottakerne er barn og ungdom under 20 år som utøver ulike kulturelle uttrykk, som f eks dans, musikk, teater, sirkus eller visuell kunst. Målet med stipendet er at mottakerne skal få motivasjon til å utvikle seg videre og mulighet til å få oppfylt noen av sine kulturdrømmer.
 
Alle norske kommuner kan nominere hver sine kandidater innenfor de ulike kunstfaglige kategoriene; enkeltutøver eller gruppe. Det er rektoren ved kulturskolen som - ofte etter omfattende juryarbeid med flere involverte - beslutter hvem som skal være kommunens kandidater til Drømmestipendet. Den nasjonale juryen avgjør hvem som får Drømmestipendet. Juryleder har i 2012 vært Tine Thing Helset.
 
Inspirasjon til videre utvikling
Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd er opptatt av å styrke det kulturelle mangfoldet over hele landet. Sammen har vi tro på at Drømmestipendet bidrar til at talentfulle barn og unge får inspirasjon og oppmuntring til å dyrke talentet sitt, sier prosjektleder Lars Emil Johannessen i Norsk kulturskoleråd.
 
Med årets tildeling er det delt ut til sammen seks millioner kroner gjennom Drømmestipendet fra Norsk Tipping til 600 unge kulturutøvere i Norge. Blant tidligere vinnere finner vi blant andre Tine Thing Helset, The BlackSheeps, fiolinistsøstrene Eldbjørg og Ragnhild Hemsing og tradjazzmusiker Felix Peikli.
 
Kontaktpersoner
Kulturskolen i Ås: Alexander Krohg Plur, tlf 970 12 628
Norsk kulturskoleråd: Lars Emil Johannessen, tlf: 907 43 814
Norsk Tipping: Gerd Holter, tlf: 481 44 854
 
 
Fakta om Drømmestipendet
·         Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping står bak Drømmestipendet
·         Drømmestipendet deles ut for niende gang i 2012
·         Målet er å gi unge kulturtalenter anledning til å få oppfylt en kulturell drøm og utvikle seg videre innen sitt område
·         Det deles ut 100 stipender à 10 000 kroner til enkeltpersoner eller grupper med unge under 20 år
·         Mottakerne kan ikke være etablerte kunstnere
·         Landets kommuner er invitert til å nominere én kandidat hver
·         Totalt er det mottatt 266 søknader i år
·         Drømmestipendet har egen hjemmeside: www.drommestipendet.no
 
Fakta om Norsk kulturskoleråd
·         Nasjonal medlems-, interesse- og utviklingsorganisasjon for kommuner som eier og driver kulturskoler
·         Har i dag 416 av landets kommuner som medlemmer
·         Sentral pådriver for opprettelse og utvikling av kommunale musikkskoler i Norge
·         Har i samarbeid med Kunnskapsdepartementet ansvaret for nasjonale utviklingsprosjekt innen området kulturskoler
 
Fakta om Norsk Tipping
·         Skal drive konkurransedyktig spillvirksomhet innenfor sosialt ansvarlige rammer
·         Norsk Tippings overskudd; spillemidlene, forvaltes av Kulturdepartementet og går uavkortet til idrett, kultur og samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner
·         I år blir det utdelt 1,3 milliarder kroner fra spillemidlene til norsk kultur
·         Norsk kultur har til sammen mottatt mer enn 24 milliarder kroner av Norsk Tippings overskudd