icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Årungen
  

Kartlegging av naturmangfold og grønn infrastruktur i Ås kommune

Som oppfølging av plan for naturmangfold har Norconsult AS på oppdrag fra Ås kommune kartlagt grønn infrastruktur og økologiske funksjonsområder for storsalamander. Resultatet av kartleggingen er en rapport som beskriver metode og resultater og flere kartlag som er presentert i kommunens digitale kart, Follokart.

Bakgrunn for kartleggingen

I kommunens plan for naturmangfold er en viktig strategi å styrke hensynet til naturmangfold i arealplanlegging og saksbehandling. Vi har god status på naturtypekartlegging i Ås kommune i dag, men vi trengte kunnskap om funksjonsområder for arter og sammenhengen i naturområder på landskapsnivå.

På bakgrunn av eksisterende kartlegginger av naturmangfold, har Norconsult kartlagt grønn infrastruktur i Ås kommune. Grønn infrastruktur defineres som arealer og landskapselementer som er særlig viktige som leve- og forflytningsområder for arter eller viktige områder for sentrale økologiske prosesser.

Bevaring og utvikling av grønn infrastruktur er et viktig tiltak for å ivareta mangfoldet av arter og økosystemfunksjoner innen et landskap eller større område. Det kan også bidra til å redusere effektene av klimaendringene.

Kommunen vil bruke resultatene fra kartleggingen som kunnskapsgrunnlag for rullering av kommuneplanens arealdel og i øvrig arealplanlegging.

Resultater

Her finner du rapporten fra Norconsult AS som beskriver kunnskapsgrunnlag, metoder og resultater av kartleggingene.

I Follokart finner du resultatene fra kartleggingen, og annen informasjon om kartlagte naturtyper og arter:

  • Kartlagt grønn infrastruktur: Kartfesting av 51 verdisatte områder i kategoriene kjerneområder, korridorer og generell grønn infrastruktur inkl. barrierer
  • Kartfesting av dammer og funksjonelle nettverk for storslamander på landskapsnivå.
  • Kantsoner langs bekker- og vassdrag som består av skogdekt areal

Lenke til kartløsningen i Follokart: https://kommunekart.com/klient/follo/gi

Når du går inn i kartportalen og klikker på et område i ett av kartlagene «Grønn infrastruktur», får du opp informasjon om området og en beskrivelse av verdiene.

Spørsmål

Har du spørsmål om kartleggingen, ta kontakt med Siri Gilbert, miljørådgiver i Ås kommune:

E-post: siri.gilbert@as.kommune.no

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her