2017-08-24 Miljøsertifisering Kiesel
2017-08-24 Miljøsertifisering Kiesel
2017-08-24 Miljøsertifisering Kiesel
Ordfører Ola Noral signerer Miljøfyrtårnsertifikatet.
2017-08-24 Miljøsertifisering Kiesel
Her ser vi fra venstre: Mari Fjøsne, Claus Leite, Ola Nordal og Siri Gilbert.
2017-08-24 Miljøsertifisering Kiesel
Stolte mottakere av prisen, Mari Fjøsne og Claus Leite.
2017-08-24 Miljøsertifisering Kiesel
Ordfører Ola Noral signerer Miljøfyrtårnsertifikatet.
2017-08-24 Miljøsertifisering Kiesel
Her ser vi fra venstre: Mari Fjøsne, Claus Leite, Ola Nordal og Siri Gilbert.
2017-08-24 Miljøsertifisering Kiesel
Stolte mottakere av prisen, Mari Fjøsne og Claus Leite.
  

Kiesel sertifisert som Miljøfyrtårn

Bedriften selger industrimaskiner og holder til på Brønnerud. Nå har de også satset på miljøet, og er belønnet med Miljøfyrtårnsertifisering.

I forrige uke overrakte ordfører Ola Nordal prisen til Kiesel Scandinavia Ås. Daglig leder Claus Leite forteller at det er mange fordeler med å bli mijøsertifisert.

- Kundene er mer bevisst på om leverandører også tar vare på miljøet, så det er et konkurransefortrinn å være sertifisert. Miljøfyrtårn regnes som en meget seriøs aktør. Vi har gått gjennom hele bedriften, og fikk ryddet i lagerbeholdningen vår. Mye gamle deler ble solgt på Finn, og noe fikk vi returnert til våre leverandører. Logistikken har blittt bedre, noe som gir bedre økonomistyring og fortjeneste, forklarer Leite.

Tidlig i prosesen med sertifisering, ble Mari Fjøsne ansatt, noe som Leite mener var en fordel.

- Vi fikk inn en som kunne se på bedriften med helt nye øyne, det er alltid en fordel, mener Leite, og Fjøsne er enig:

- Det er lettere å stille spørsmål når man er ny. Jeg har blant annet jobbet med HMS, og også på dette området er miljøtankegangen en fordel. Vi har også begynt med kildesortering, og nå det går sport i det med å sortere mest mulig, legger Fjøsne til.

Med tanke på HMS så er man nå mer nøye med plasseringen i lageret, slik at man unngår unødig belastninger med tunge løft.

Miløvernrådgiver i Ås kommune, Siri Gilbert, forteller at kommunen nå har 14 bedrifter som er sertifisert som Miljøfyrtårn. Ås kommune tar ikke noen gebyrer* for å miljøsertifisere en bedrift.

- Det er jo noe som gleder en sunnmøring som meg, ler Leite hjertelig, etter å ha vist oss rundt i lokalene. Det synlige beviset på sertifiseringen henger nå på plass i en av Ås foregangsbedrifter innen sin virksomhet.

*Ås kommune tilbyr gratis sertifisering som Miljøfyrtårn ved første gangs sertifisering. Selve sertifiseringsprosessen tar bedriften ansvar for selv ved hjelp av en miljørfyrtårn-konsulent. Se her for mer info: http://www.as.kommune.no/as-kommune-tilbyr-gratis-sertifisering-som-miljoefyrtaarn-til-smaa-og-mellomstore-bedrifter.4911842-385744.html

Se også Miljøfyrtårns nettside sentralt: http://miljofyrtarn.no/