icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Hjem   ›   Politikk   ›   Kommuneplanen
  

Kommuneplanen for Ås kommune

Kommuneplanen er kommunens overordnende, strategiske styringsverktøy. Den gir rammer og retning for kommunens planlegging og utvikling framover. Det legges vekt på samfunns-, tjeneste- og arealutviklingen i kommunen. Dette skal ses i et tidsperspektiv på minst 12 år. 

Alle kommuner skal ha en slik kommuneplan. Kommuneplanen omfatter to dokumenter: Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi og handlingsdel, og kommuneplanens arealdel. Kommunstyret skal i hver valgperioden vurdere om kommuneplanen skal rulleres. 

Kommunens gjeldende kommuneplan er for perioden 2015-2027. Den finner du her.

Den gjeldende kommuneplanen skal nå rulleres. Informasjon om det finner du her.

Ønsker du informasjon om tidligere kommuneplaner, finner du kommuneplanene for 2011-2023 og 2007-2019 her.

Kontakperson: Solveig Viste, samfunns- og arealplanlegger
solveig.viste@as.kommune.no
Tlf: 975 61 783