icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Hjem   ›   Politikk   ›   Kommuneplanen
  

Kommuneplan for Ås kommune

Kommuneplanen er kommunens overordnende, strategiske styringsverktøy. Den gir rammer og retning for kommunens planlegging og utvikling framover. Det legges vekt på samfunns-, tjeneste- og arealutviklingen i kommunen. Dette skal ses i et tidsperspektiv på minst 12 år. 

Alle kommuner skal ha en kommuneplan. Kommuneplanen omfatter to deler: Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi og handlingsdel, og kommuneplanens arealdel. Kommunstyret skal i hver valgperioden vurdere om kommuneplanen skal rulleres. 

Kommuneplan 2022-2034 for Ås finner du her.

Her finner du tidligere kommuneplaner (2007-2019, 2011-2023 og 2015-2027).

Kontakperson: Solveig Viste, samfunns- og arealplanlegger
solveig.viste@as.kommune.no
Tlf: 975 61 783