icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter   ›   Web-tv

 

  

KOMMUNESTYREMØTE 19.11.2014

Her kan du se opptak fra kommunestyremøtet 19.11.2014

Opptak fra kommunestyret 19.11.2014​ (se nedenfor):

Saker som ble behandlet i møtet:

Orientering: Orientering om kommunereformen fra fylkesmannen v/Anne-Marie Vikla

80/14: E18 - Prinsippvedtak bompengefinansiering i Follo

81/14: R-286 Detaljregulering for E18 Retvet-Vinterbro - utvidet planområde

82/14: Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og enkelte bestemmelser om boplikt - høring.

83/14: Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027

84/14: Samarbeidsavtale om næringsutvikling i Follo

85/14: Granheimtunet - tinglysning av skjøte

86/14: Parkering i Ås sentrum - snarlige tiltak

87/14: Barnehagebehovsplan 2015-2018

88/14: Tilskudd til Åkebakke barnehage

89/14: Søknad om permisjon fra kommunale verv - Tommy Skar (Ap)

90/14: Søknad om fritak fra kommunale verv - Marianne Semner (H)