icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter   ›   Web-tv

 

  

KOMMUNESTYREMØTE 22.10.2014

Her kan du se et redigert opptak fra kommunestyremøtet 22.10.2014.

Opptak fra kommunestyremøte 22.10.2014​ (se nedenfor):


 

Saker som ble behandlet i møtet:

70/14: 2. tertialrapport 2014

71/14: Budsjettreguleringer 2.tertial 2014

72/14: Skolekapasitet fram mot 2030

73/14: Parkering i Ås kommune - kommunal håndheving

74/14: Ny vurdering - Bruksavtale Ås fotballhall

75/14: KS' medvirkning i lokale og regionale prosesser i en kommunereform

76/14: Kommunereformen - Videre prosess

77/14: Sammenslått brann og redningsvesen i Follo og Mosseregionen - styringsgruppens utredning og anbefaling

78/14: Styrevervregisteret - Justering av lokalt reglement

79/14: Møteplan 2015 - Formannskap og kommunestyre

Interpellasjon: Interpellasjon fra FrP - Frivillig sidemål i skolen