icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter   ›   Web-tv

 

  

KOMMUNESTYREMØTET 10.12.2014

Her kan du se opptak fra kommunestyremøtet 10.12.2014.

Redigert opptak fra kommunestyremøtet 10.12.2014 fra kl. 09.00 (se nedenfor):

Saker som ble behandlet i møtet:

Orienteringer

Informasjon fra rådmann

Referatsak

Saker til behandling

91/14: Skolekapasitet 2014 - 2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole

92/14: Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027

93/14: Høringsuttalelse - Utkast til forvaltningsplan 2016-2021 vannregion 1 Glomma/Indre Oslofjord - EUs vannrammedirektiv

94/14: Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018