icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Kommunale byggeprosjekter
Erik Nilsen, prosjektleder Betonmast Østfold Lars Prangerød daglig leder Betonmast Østfold Ola Nordal, ordfører Ås kommune Lasse Kristiansen, tilbudsansvarlig Betonmast Østfold
Signering av kontrakt. Fra venstre: Erik Nilsen (prosjektleder Betonmast Østfold), Lars Prangerød (daglig leder Betonmast Østfold), Ola Nordal (ordfører Ås kommune), Lasse Kristiansen (tilbudsansvarlig Betonmast Østfold). Foto: Ås kommune/Jostein Ådalen.
Vedlegg F - Åsgård skole - Visualisering Nordvest
Nye Åsgård skole mot nordvest. Visualisering: Link arkitektur AS.
Vedlegg G - Åsgård skole - Visualisering Øst
Nye Åsgård skole mot øst. Visualisering: Link arkitektur AS.
Vedlegg F - Åsgård skole - Visualisering Nordvest
Nye Åsgård skole mot nordvest. Visualisering: Link arkitektur AS.
Vedlegg G - Åsgård skole - Visualisering Øst
Nye Åsgård skole mot øst. Visualisering: Link arkitektur AS.
  

Kontrakt for ny Åsgård skole er signert

Ås kommune ved ordfører Ola Nordal signerte kontrakten om totalentreprise med Betonmast Østfold AS for Åsgård skole 20. april. Skolen vil være klar til skolestart 2023.

 Kontraktsummen er på 412,5 millioner kroner inklusive merverdiavgift.  

Det nye skolebygget er en fire-parallell skole med plass til 784 elever. I tillegg skal det bygges en flerbrukshall med en spilleflate på 25 x 45 meter med tilhørende tribuner, garderober og lagerrom. Under skolebygget skal det etableres en parkeringskjeller med plass til ca. 100 biler. Eksisterende skolebygg på tomten skal rives, totalt tre bygg.

Prosjektet har et samlet areal på ca. 15 200 m² BTA.

En skole i parken - paviljonger i parken

Det nye skolebygget består av flere mindre volumer i to og tre etasjer. Dette er gjort for å tilpasse bygningsmassen til småhusbebyggelsen og underbygger konseptet for skolen: «En skole i parken - paviljonger i parken».

Flerbrukshallen skal senkes ned i terrenget for å kunne etablere mulige fremtidige utearealer på tak og for å tone ned byggets volum. Flerbrukshallen plasseres på nordsiden av planområdet og skjermer dermed store deler av utearealene for støy fra fylkesvei 152 (Drøbakveien).

Trinnarealene fordeles over tre volumer som fremstår som frittstående paviljonger i parken. Alle volumene bindes sammen med en felles kjerne som danner allrommet. Herfra fører kommunikasjons-årer ut til byggets resterende arealer.

Skolens uteområde omfatter hele arealet innenfor planområdet. Hele området skal opparbeides til et variert uteområde for skolen. Det skal legges vekt på bruk av naturlige materialer og området skal framstå som et spennende og variert lekeområde i og utenom skoletiden.

Klar i 2023

Dagens skolebygg, paviljong 3,4 og 5 (to bygg) og Midtgard (ungdomsklubben) skal rives som en del av prosjektet. Den nye skolen skal leveres ferdig innredet og klar til bruk til skolestart 2023.

Følgende fire bygninger skal bevares:

▪ Administrasjonsbygg for Ås kommune, «Det gule huset».

▪ Kulturhuset D6, oppført i 1913. Bygget skal benyttes som et bonusareal for skolen.

▪ Bankbygget, oppført i 1914. Bygget benyttes av Kulturskolen.

▪ Gamle Åsgård skole, «Rødskolen», oppført i 1914. Bygget benyttes av Kulturskolen og til noe kontorvirksomhet.