icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
  

Koronavaksinering i Ås kommune

Oppdatert 15. juli

Vaksinering skjer i puljer etter prioriteringen gitt av sentrale helsemyndigheter. Alle innbyggere fra 18 år (født 2003) og oppover får tilbud om vaksine.

Dersom du ikke ønsker å benytte deg av timen, eller velger å utsette dose 1 til etter sommeren, kan det være vanskelig å finne en ny time raskt. Vaksiner vi mottar i august 2021 vil bli prioritert til dose nummer 2. De som ikke har bestilt sin første dose til da, må vente til det blir ledig tid. 

Kort fortalt

 Alle innbyggere som er født i 2003 eller seinere, kan nå bestille time til vaksinering selv.

Bestill time til vaksinering i Ås kommune

Du skal som hovedregel sette dose 1 og dose 2 i samme kommune. Det er per nå 12 uker mellom første og andre dose.

Det er egne ordninger for studenter som skal reise utenlands, eller oppholder seg i to ulike kommuner i sommer/høst

13 242 personer i Ås har fått første dose av vaksinen. 5 061 har fått to doser, og er dermed fullvaksinert (tall fra FHI 15. juli).

Mer koronavaksinasjonsstatistikk hos FHI

Hvor langt har kommunen kommet

Se prioriteringsrekkefølgen på FHIs nettsider

Gruppe Status
1. Beboere i sykehjem Ferdigvaksinert med to doser
2. Alder 85 år eller eldre Ferdigvaksinert med to doser
3. Alder 75-84 år Ferdigvaksinert med to doser
4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (se listen over risikogrupper hos FHI) Ferdigvaksinert med to doser
5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper hos FHI) Ferdigvaksinert med to doser
6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper hos FHI) Ferdigvaksinert med to doser
7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper hos FHI) Har fått dose 1
8. Alder 55-64 år Har fått dose 1
9. Alder 45-54 år  Pågår
10. 18-24 år og samtidig 40-44 år Pågår
11. 25-39 år Pågår
Helsepersonell Pågår

Vaksinesenteret

Koronasenteret med testing og vaksinering holder til i Moerveien 12 i Ås sentrum (fra og med 31. mai). 

Vil du forberede deg på forhånd, så finner du kart og liste over hva du skal ha med deg her:

Vaksinesenteret i Ås

Når og hvordan får jeg beskjed om vaksinering

Fra onsdag 16. juni bestiller du selv time til vaksinering med første dose når din gruppe står for tur. Du får time til dose 2 når du setter dose 1. Vi setter de dosene vi mottar, med logistikk som sørger for at de som får 1. dose også mottar 2. dose til rett tid.

Vi informerer på kommunens nettsider, kommunens Facebookside og kommunens app for pushvarsling til smarttelefon. Det vil også bli annonsert i lokalavisen (på papir og digitalt).

FHI har laget en oversikt over når de forventer å kunne vaksinere ulike grupper mot covid-19. Se Vaksineringsscenario

Når du ikke kan bruke vaksinetimen din

Ser du at tidspunktet ikke passer, eller du ikke ønsker å vaksinere deg, kontakter du oss så snart som mulig på timebestillingstelefonen. Det er ikke anledning til å bytte time med mindre man har spesielt tungtveiende grunner til dette, som for eksempel sykdom, undersøkelse på sykehus, begravelse og lignende.

Dose 1 og dose 2

Når du får satt dose 1 på vaksinesenteret, får du samtidig tidspunktet for når du skal ta dose 2.

Dose 1 gir god beskyttelse, og 3-15 uker etter at du har fått første dose regnes du som "beskyttet" (helsenorge.no).

Helsemyndighetene har justert anbefalingene for hvor langt intervall det skal være mellom dose 1 og dose 2. I en periode ble intervallet endret fra 12 uker til 9 uker, før det ble justert tilbake til 12 uker. Årsaken til endringen tilbake til 12 uker er at Norge mottar færre vaksiner i juli enn beregnet. Ved å øke intervallet mellom dose 1 og 2 igjen, får flere tilbud om første dose raskere.

Fikk du dose 1 i uke 23 eller 24 har du fått time med 9 ukers intervall. Før og etter disse ukene er det 12 ukers intervall mellom dosene.

Råd til deg som er vaksinert

Følgende grupper blir heretter definert som "beskyttet", og får lettelser i blant annet private sammenhenger:

 • Personer som er fullvaksinert.
 • Personer som har fått én dose, og det har gått 3 til 15 uker etter de fikk dosen. De må ha oppholdt seg i Norge de siste ti dagene.
 • Personer som har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene.

FHI har følgende råd for de som er definert som beskyttet: 

 • I private hjem og i bilen kan beskyttede personer ha nær sosial kontakt (under en meter) med andre beskyttede personer selv om de er i risikogruppen.
 • Beskyttede personer kan ha nær sosial kontakt med ubeskyttede personer som ikke er i risikogruppen.
 • Beskyttede personer bør fortsatt holde god avstand (minst en meter) til ubeskyttede i risikogruppen, som de ikke bor med.
 • Beskyttede personer kan behandles som hustandsmedlemmer og trenger ikke telles som besøkende. Ubeskyttede besøkende må fortsatt holde avstand til andre ubeskyttede.
 • Beskyttede personer er ikke lenger frarådet å foreta unødvendige reiser i Norge. Men på reisen gjelder de generelle rådene som å holde avstand og bruke munnbind.
 • Ute blant folk (i det offentlige rom, inkludert offentlig transport) er det uendrede råd og regler. Dette gjelder for eksempel råd og regler om avstand, antall, hygiene og bruk av munnbind.
 • Hvis du bor i en kommune som har forskriftsfestet hvor mange som kan være på besøk i private hjem, må du holde deg til det. Disse reglene skiller ennå ikke mellom beskyttede og ubeskyttede. 

Flere lettelser for vaksinerte

Studenter

Studenter som skal til utlandet

Studenter som skal studere utenlands får tilbud om 1 + 2. dose før utreise. De aktuelle studentene må kunne dokumentere at en skal studere utenlands neste semester.

Studentene dette gjelder skal selv ta kontakt på koronatelefonen 64 96 20 60, eller timebestillingstelefon 959 39 677 innen 20 juni.

Dose 1. og 2. settes med 6 ukers intervall for denne gruppen.

Studenter som skal ha dose 2 i Ås kommune

Studenter som tar dose 1 i en annen kommune enn Ås, og som ønsker å få dose 2 når de er tilbake på NMBU, må selv bestille dose 2 ved å ta kontakt med kommunen. Vi kommer tilbake med mer informasjon om hvordan du som student registrerer deg til dose 2 i Ås.

Studenter som er hjemme i Ås på grunn av ferie eller sommerjobb

Studerer du i en annen kommune og er hjemme i Ås i sommer i 12 uker eller mer, regnes du som bosatt i Ås kommune og kan bestille time til vaksinering her. Du kan også bestille time til vaksinering i Ås hvis du fortsatt er folkeregistrert her.

Du må selv bestille time når det er din gruppes tur. Du må også selv undersøke om/hvordan du kan ta dose 2 i den kommunen du studerer, hvis du ikke kan ta dose 2 også i Ås.

Etterregistrering av vaksiner

Har du bodd eller oppholdt deg i utlandet og fått koronavaksine der, må du selv ta kontakt for få informasjonen registrert inn i det nasjonale vaksineregisteret.

Har du fastlege i Norge, kontakt ditt fastlegekontor. Har du ikke fastlege i Norge må du kontakte et privat legesenter for å få registrert din vaksine.

Jeg har fastlege i en annen kommune

Innbyggere i Ås, som har fastlege i en kommune hvor fastlegene også setter vaksine, kan bli vaksinert hos fastlegen sin hvis de får tilbud der først.

Det er imidlertid kommunene som har ansvaret for at innbyggerne skal bli vaksinert. Så får du ikke tilbud via fastlege i en annen kommune, får du uansett tilbud i Ås.

Jeg er i risikogruppe

Er du i en av de medisinske risikogruppene definert av FHI som har høy risiko (merket med stjerne (*) i oversikten under) og har fastlege i en annen kommune, kontakter du fastlegen din. Spør om du vil få tilbud om vaksine ved kontoret til din fastlege. Hvis du skal vaksineres ved vaksinesenteret i Ås, ber du legen sende informasjon om din diagnose til kommuneoverlege i Ås Sidsel Storhaug på e-link slik at du får riktig prioritet.

Medisinske risikogrupper

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper.

Sykdommer/tilstander merket med * er i prioriteringsgruppe 4B.

 • Organtransplantasjon*  

 • Immunsvikt*  

 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  

 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 

 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)*  

 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  

 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  

 • Diabetes  

 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  

 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 

 • Demens  

 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  

 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre. 

Frivillig og gratis

Hovedmålet med vaksineringen mot koronaviruset er å beskytte liv og helse. All vaksinasjon i Norge er frivillig. Alle over 18 år anbefales å ta vaksinen. De som har hatt korona anbefales også å ta vaksinen. Vaksinen er gratis.

Se også temaside hos FHI om koronavaksinasjonsprogrammet

Om vaksinen

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis og frivillig.

Tre vaksiner er godkjent for bruk i Norge: Comirnaty (Pfizer og BioNTech), Moderna  og AstraZeneca (fra 11. mars er all vaksinering med Astra Zeneca satt på pause). Alle settes i to doser. Comirnaty med 21 dagers mellomrom, Moderna med 28 dagers mellomrom og AstraZeneca med 9 til 12 ukers mellomrom.

Ås kommune mottar foreløpig kun vaksinen fra Pfizer.

Mer informasjon om vaksinering (informasjonsark fra FHI)

Informasjon på flere språk

Organisering

Det er etablert en vaksinergruppe som følger opp de føringene som gis fra sentrale helsemyndigheter (Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet FHI). Statsforvalteren i Oslo og Viken koordinerer arbeidet mellom kommunene og sentrale helsemyndigheter.

Verktøy og systemer

Ås kommune skal bruke systemet SYSVAK i vaksineringsarbeidet. SYSVAK er et nasjonalt vaksinasjonsregister som brukes for å holde oversikt over vaksinasjonsstatus for den enkelte og over vaksinasjonsdekningen i landet.

Ås kommune skal bruke systemet ReMin for å ta i mot timebestillinger elektronisk. Systemet brukes av kommunen allerede i dag, som verktøy ved smittesporing.

Koronasertifikat - Koronapass

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest.

helsenorge.no kan du se informasjon om ditt koronasertifikat og hva du kan bruke dette til.

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her