icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Aktuelt   ›   Korona   ›   Vaksinering

Vaksinering

Koronavaksinering i Ås kommune

Oppdatert 17. august

Vaksinering skjer i puljer etter prioriteringen gitt av sentrale helsemyndigheter. Alle innbyggere fra 18 år (født 2003) og oppover får tilbud om vaksine.

Kort fortalt

 Alle innbyggere som er født i 2003 eller seinere, kan nå bestille time til vaksinering selv.

Bestill time til vaksinering i Ås kommune

Du skal som hovedregel sette dose 1 og dose 2 i samme kommune.

13 812 personer (85,2%) i Ås har fått første dose av vaksinen. 6 876 (42,7%) har fått to doser, og er dermed fullvaksinert (tall fra FHI 17. august).

Mer koronavaksinasjonsstatistikk hos FHI

Hvor langt har kommunen kommet

Se prioriteringsrekkefølgen på FHIs nettsider

Gruppe Status
1. Beboere i sykehjem Ferdigvaksinert med to doser
2. Alder 85 år eller eldre Ferdigvaksinert med to doser
3. Alder 75-84 år Ferdigvaksinert med to doser
4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (se listen over risikogrupper hos FHI) Ferdigvaksinert med to doser
5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper hos FHI) Ferdigvaksinert med to doser
6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper hos FHI) Ferdigvaksinert med to doser
7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper hos FHI) Får nå dose 2
8. Alder 55-64 år Får nå dose 2
9. Alder 45-54 år Har fått dose 1
10. 18-24 år og samtidig 40-44 år Har fått dose 1
11. 25-39 år Har fått dose 1
Helsepersonell Har fått dose 1

Vaksinesenteret

Koronasenteret med testing og vaksinering holder til i Moerveien 12 i Ås sentrum. 

Vil du forberede deg på forhånd, så finner du kart og liste over hva du skal ha med deg her:

Vaksinesenteret i Ås

Når og hvordan får jeg beskjed om vaksinering

Du bestiller selv time til vaksinering med første dose. Du får time til dose 2 når du setter dose 1. Vi setter de dosene vi mottar, med logistikk som sørger for at de som får 1. dose også mottar 2. dose til rett tid.

Vi informerer på kommunens nettsider, kommunens Facebookside og kommunens app for pushvarsling til smarttelefon. Det vil også bli annonsert i lokalavisen (på papir og digitalt).

FHI har laget en oversikt over når de forventer å kunne vaksinere ulike grupper mot covid-19. Se Vaksineringsscenario

Dose 1 og dose 2

Når du får satt dose 1 på vaksinesenteret, får du samtidig tidspunktet for når du skal ta dose 2. Kommunen mottar flere vaksinedoser i ukene fremover enn beregnet, mange vil derfor få fremskyndet timen sin til dose 2.

Du får SMS fra kommunen dersom din time blir flyttet

Dose 1 gir god beskyttelse, og 3-15 uker etter at du har fått første dose regnes du som "beskyttet" (helsenorge.no).

Helsemyndighetene har justert anbefalingene for hvor langt intervall det skal være mellom dose 1 og dose 2. I en periode ble intervallet endret fra 12 uker til 9 uker, før det ble justert tilbake til 12 uker. På grunn av økt leveranse av vaksiner, er intervallet nå endret til minimum tre uker.

Når du ikke kan bruke vaksinetimen din

Ser du at tidspunktet ikke passer, eller du ikke ønsker å vaksinere deg, kontakter du oss så snart som mulig på timebestillingstelefonen. Det er ikke anledning til å bytte time med mindre man har spesielt tungtveiende grunner til dette, som for eksempel sykdom, undersøkelse på sykehus, begravelse og lignende.

Råd til deg som er vaksinert

Følgende grupper blir heretter definert som "beskyttet", og får lettelser i blant annet private sammenhenger:

 • Personer som er fullvaksinert.
 • Personer som har fått én dose, og det har gått 3 til 15 uker etter de fikk dosen. De må ha oppholdt seg i Norge de siste ti dagene.
 • Personer som har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene.

FHI har følgende råd for de som er definert som beskyttet: 

 • I private hjem og i bilen kan beskyttede personer ha nær sosial kontakt (under en meter) med andre beskyttede personer selv om de er i risikogruppen.
 • Beskyttede personer kan ha nær sosial kontakt med ubeskyttede personer som ikke er i risikogruppen.
 • Beskyttede personer bør fortsatt holde god avstand (minst en meter) til ubeskyttede i risikogruppen, som de ikke bor med.
 • Beskyttede personer kan behandles som hustandsmedlemmer og trenger ikke telles som besøkende. Ubeskyttede besøkende må fortsatt holde avstand til andre ubeskyttede.
 • Beskyttede personer er ikke lenger frarådet å foreta unødvendige reiser i Norge. Men på reisen gjelder de generelle rådene som å holde avstand og bruke munnbind.
 • Ute blant folk (i det offentlige rom, inkludert offentlig transport) er det uendrede råd og regler. Dette gjelder for eksempel råd og regler om avstand, antall, hygiene og bruk av munnbind.
 • Hvis du bor i en kommune som har forskriftsfestet hvor mange som kan være på besøk i private hjem, må du holde deg til det. Disse reglene skiller ennå ikke mellom beskyttede og ubeskyttede. 

Flere lettelser for vaksinerte

Studenter

Ås kommune mottar 4900 vaksinedoser øremerket studenter i uke 35.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om hvordan organiseringen av vaksinering av studenter med dose 2 skal gjennomføres.

Etterregistrering av vaksiner

Har du bodd eller oppholdt deg i utlandet og fått koronavaksine der, må du selv ta kontakt for få informasjonen registrert inn i det nasjonale vaksineregisteret.

Har du fastlege i Norge, kontakt ditt fastlegekontor. Har du ikke fastlege i Norge må du kontakte et privat legesenter for å få registrert din vaksine.

Koronasertifikat - Koronapass

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest.

helsenorge.no kan du se informasjon om ditt koronasertifikat og hva du kan bruke dette til.

Jeg har fastlege i en annen kommune

Innbyggere i Ås, som har fastlege i en kommune hvor fastlegene også setter vaksine, kan bli vaksinert hos fastlegen sin hvis de får tilbud der først.

Det er imidlertid kommunene som har ansvaret for at innbyggerne skal bli vaksinert. Så får du ikke tilbud via fastlege i en annen kommune, får du uansett tilbud i Ås.

Jeg er i risikogruppe

Er du i en av de medisinske risikogruppene definert av FHI som har høy risiko (merket med stjerne (*) i oversikten under) og har fastlege i en annen kommune, kontakter du fastlegen din. Spør om du vil få tilbud om vaksine ved kontoret til din fastlege. Hvis du skal vaksineres ved vaksinesenteret i Ås, ber du legen sende informasjon om din diagnose til kommuneoverlege i Ås Sidsel Storhaug på e-link slik at du får riktig prioritet.

Medisinske risikogrupper

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper.

Sykdommer/tilstander merket med * er i prioriteringsgruppe 4B.

 • Organtransplantasjon*  

 • Immunsvikt*  

 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  

 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 

 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)*  

 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  

 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  

 • Diabetes  

 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  

 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 

 • Demens  

 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  

 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre. 

Frivillig og gratis

Hovedmålet med vaksineringen mot koronaviruset er å beskytte liv og helse. All vaksinasjon i Norge er frivillig. Alle over 18 år anbefales å ta vaksinen. De som har hatt korona anbefales også å ta vaksinen. Vaksinen er gratis.

Se også temaside hos FHI om koronavaksinasjonsprogrammet

Om vaksinen

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis og frivillig.

Tre vaksiner er godkjent for bruk i Norge: Comirnaty (Pfizer og BioNTech), Moderna  og AstraZeneca (fra 11. mars er all vaksinering med Astra Zeneca satt på pause). Alle settes i to doser. Comirnaty med 21 dagers mellomrom, Moderna med 28 dagers mellomrom og AstraZeneca med 9 til 12 ukers mellomrom.

Ås kommune mottar foreløpig kun vaksinen fra Pfizer, men vil i august også motta vaksiner fra Moderna.

Mer informasjon om vaksinering (informasjonsark fra FHI)

Informasjon på flere språk

Organisering

Det er etablert en vaksinergruppe som følger opp de føringene som gis fra sentrale helsemyndigheter (Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet FHI). Statsforvalteren i Oslo og Viken koordinerer arbeidet mellom kommunene og sentrale helsemyndigheter.

Verktøy og systemer

Ås kommune skal bruke systemet SYSVAK i vaksineringsarbeidet. SYSVAK er et nasjonalt vaksinasjonsregister som brukes for å holde oversikt over vaksinasjonsstatus for den enkelte og over vaksinasjonsdekningen i landet.

Ås kommune skal bruke systemet ReMin for å ta i mot timebestillinger elektronisk. Systemet brukes av kommunen allerede i dag, som verktøy ved smittesporing.

Aktuelt

karantene_illustrasjonsfoto_Image by congerdesign from Pixabay

Smitte på Sjøskogen skole

Rundt ti personer tilknyttet Sjøskogen skolen har fått påvist koronasmitte. Skolen holder åpen på grønt nivå, mens elevene testes.
Ås kommune mottar 4900 ekstra vaksinedoser i uke 35. Vaksinene er øremerket studentene. Foto: Ås kommune/Kari Skarheim.

Får egen vaksinekvote til studentene

Ås kommune har i dag fått bekreftet at vi vil motta 4900 vaksinedoser øremerket studenter ved NMBU.
karantene_illustrasjonsfoto_Image by congerdesign from Pixabay

Smitte på Sjøskogen barnehage på Vinterbro

Et barn ved Sjøskogen barnehage har fått påvist koronasmitte.