icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Kultur   ›   Kulturskolen
FeliciatopicKiÅ
  

Om kulturskolen

Kontaktinformasjon

Bankveien 1, 1430 Ås
Telefon: 64 96 23 90
kulturskolen@as.kommune.no

Virksomhetsinformasjon

Kulturskolen i Ås er en skole for opplæring og utfoldelse innen musikk, teater, dans og visuelle kunstfag til barn mellom 2 - 20 år. Målgruppen er elever i grunnskolen og videregående skole.

Kulturskolen har også Den kulturelle skolesekken i Ås og underviser i prosjektperioder alle elevene i grunnskolene i kommunen.

Kulturskolen har til en hver tid flere prosjekter til nytte for elever og befolkningen i kommunen.

Ås internasjonale kultursenter er en fast del av kulturskolen og jobber kontinuerlig for en åpen flerkulturell aktivitetsarena.