icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Ingressbilde
  

Kunngjøring av kommunestyrevedtak - Midlertidig forbud mot tiltak på Kaja, rundt Gamleveien og Ekornveien, samt østre område på Søråsteigen

Kommunestyret i Ås vedtok midlertidig forbud mot enkelte bygge- og deletiltak på Kaja, rundt Gamleveien og Ekornveien, samt østre område på Søråsteigen den 23.10.2019, K-sak 69/19. Forbudet vil gjelde i maks 4 år.

Forbudet gjelder følgende tiltak:

  • Oppretting og endring av eiendom (herunder deling/fradeling/sammenføyning av tomter)
  • Oppføring av nye frittliggende boligbygg
  • Oppføring av frittliggende garasje og uthus
  • Oppføring av tilbygg og påbygg til eksisterende boligbygg
  • Vesentlig endring av bygg
  • Oppføring av nye frittliggende næringsbygg
  • Bruksendring fra bolig til næringsbygg
  • Riving av boligbygg
  • Vesentlige terrenginngrep

Forbudet begrenses til søknadspliktige tiltak.

Kommunen presiserer at dersom et tiltak som nevnt ovenfor ikke vil vanskeliggjøre eller være i direkte strid med pågående planarbeid, vil kommunen likevel ha anledning til å innvilge tillatelse til tiltak innenfor båndleggingsområdet. En slik tillatelse vil bero på en konkret skjønnsmessig vurdering.

Alle som bor innenfor båndleggingsområdet vil motta e-post eller brev med informasjon om sine rettigheter i saken.

Dokumenter i saken: 

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her