icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Nyere vedtatte reguleringsplaner
Ingressbilde
  

Kunngjøring av kommunestyrevedtak - Midlertidig forbud mot tiltak på Kaja, rundt Gamleveien og Ekornveien, samt østre område på Søråsteigen

Kommunestyret i Ås vedtok midlertidig forbud mot enkelte bygge- og deletiltak på Kaja, rundt Gamleveien og Ekornveien, samt østre område på Søråsteigen den 23.10.2019, K-sak 69/19. Forbudet vil gjelde i maks 4 år.

Forbudet gjelder følgende tiltak:

  • Oppretting og endring av eiendom (herunder deling/fradeling/sammenføyning av tomter)
  • Oppføring av nye frittliggende boligbygg
  • Oppføring av frittliggende garasje og uthus
  • Oppføring av tilbygg og påbygg til eksisterende boligbygg
  • Vesentlig endring av bygg
  • Oppføring av nye frittliggende næringsbygg
  • Bruksendring fra bolig til næringsbygg
  • Riving av boligbygg
  • Vesentlige terrenginngrep

Forbudet begrenses til søknadspliktige tiltak.

Kommunen presiserer at dersom et tiltak som nevnt ovenfor ikke vil vanskeliggjøre eller være i direkte strid med pågående planarbeid, vil kommunen likevel ha anledning til å innvilge tillatelse til tiltak innenfor båndleggingsområdet. En slik tillatelse vil bero på en konkret skjønnsmessig vurdering.

Alle som bor innenfor båndleggingsområdet vil motta e-post eller brev med informasjon om sine rettigheter i saken.

Dokumenter i saken: