icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Nordbyveien 122 skisse
Nordbyveien 122 skisse
  

Kunngjøring av kommunestyrevedtak: R-280 – Detaljreguleringsplan for Nordbyveien 122

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 10.09.2014, K-sak 63/14, vedtok overnevnte reguleringsplan.

Planområdet har et areal på ca. 3 300 m2 . Planen legger til rette for en omregulering av området fra industri til boligbebyggelse. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, jf. plan- og bygningsloven § 1-9, forvaltningslovens §§ 28 og 29 og ellers til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI. Klagefristen er tre – 3 – uker fra kunngjøringsdatoen. Klagen sendes til: Ås kommune, Plan- og utviklingsavdelingen, Postboks 195, 1431 Ås eller elektronisk til post@as.kommune.no

Det kan kreves erstatning eller innløsning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest tre – 3 – år etter denne kunngjøring, jfr. §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningsloven. 

Plan- og utviklingssjefen i Ås

 1. Saksutskrift

 2. R-280 - Uttalelse - Seksjon for vei, idrett, park og friluftsliv 14.03.2014

 3. R-280 - Uttalelse - AFK - 17.03.2014

 4. R-280 - Uttalelse - FMOA 11.04.2014

 5. R-280 - Uttalelse - SVV 23.04.2014

 6. R-280 - Forslagsstillers kommentarer 27.05.2014

 7. R-280 - Veitrafikkstøyberegning - SWECO 23.05.2014

 8. R-280 - Planbeskrivelse 28.09.2013

 9. R-280 Sol- og skyggediagram

 10. R-280 - Revidert ROS-analyse 09.08.2014

 11. R-280 - Revidert plankart 06.08.2014

 12. R-280 - Reviderte reguleringsbestemmelser datert 23.09.2014

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her