icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Illustrasjonsbilde til planbeskrivelse, datert 11Nordbyveien
Illustrasjonsbilde til planbeskrivelse, datert 11Nordbyveien Administrator
  

Kunngjøring av kommunestyrevedtak R-289 Detaljreguleringsplan for Nordbyveien 70,72 og 74

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 23.11.2016, K-sak 95/16, vedtok overnevnte reguleringsplan.

Planområdet er på ca. 8,2 dekar og legger til rette for ny boligbebyggelse, forretning (dagligvare) og kontor. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Klagen sendes Ås kommune, Plan og utvikling, Postboks 195, 1431 Ås eller elektronisk til post@as.kommune.no

Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9 og til forvaltningslovens §§ 28-33 og til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI. 

Det kan kreves erstatning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest tre år – 3 år – etter denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. 

Plan- og utviklingssjefen i Ås

1. Reguleringskart, datert 11.10

2. Reguleringsbestemmelser, datert 11.10

3. Planbeskrivelse, datert 11.10.2016 illustrasjonsplan

Saksutskrift - Kommunestyret 23.11

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her