icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Ås rådhus
Ås rådhus Foto: Ivar Ola Opheim
  

Kunngjøring av kommunestyrevedtak - R-290 detaljregulering Grimsrudveien

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjenner Ås kommune R-290 - Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei/fortau for del av Grimsrudveien.

Illustrasjonsbilde av regulering

Kommunestyrets vedtak 10.06.2015

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjenner Ås kommune R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei/fortau for del av Grimsrudveien, som vist på kart datert 05.11.2014, med reguleringsbestemmelser datert 26.11.2014, med følgende tilføyelse:

  • Det innarbeides gangfelt for krysning av Grimsrudveien i tilknytning til barnehagen.

Sweco Norge AS har på vegne av Ås kommune utarbeidet forslag til gang- og sykkelvei/fortau langs Grimsrudveien. Vedtak av planforslaget innebærer at det blir mulig å etablere fortau fra gang-/sykkelveien langs Høyungsletta til Sjøskogen langs Grimsrudveien, slik at gående og syklende kan ferdes tryggere blant annet fram til Vinterbro barnehage og Sjøskogen skole. For nærmere beskrivelse av planforslaget henvises det til planbeskrivelsen. 

Eventuelle bemerkninger til vedtaket sendes:

Ås kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
postboks 195, 1431

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her