icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Dagtilbudet
Dagtilbudet Foto: Ivar Ola Opheim
  

Kunngjøring av kommunestyrevedtak: R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10

 Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 12.10.2016, K-sak 76/16, vedtok overnevnte reguleringsplan.

Planområdet er på ca. 3,7 dekar og legger til rette for ny sentrumsbebyggelse i Ås sentrum, med forretning, kontor og tjenesteyting, samt mulighet for å etablere bevertning, forsamlingslokale og undervisning.

 Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Klagen sendes Ås kommune, Plan og utvikling, Postboks 195, 1431 Ås eller elektronisk til post@as.kommune.no

Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9 og til forvaltningslovens §§ 28-33 og til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI. 

Det kan kreves erstatning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest tre år – 3 år – etter denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. 

Plan- og utviklingssjefen i Ås

1. Saksutskrift, vedtak Kommunestyret 12.10

2. Reguleringskart, datert 15.06

3. Reguleringsbestemmelser, datert 15.06

4. Planbeskrivelse, datert 15.06

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her