icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Rustad skole plankart
Rustad skole plankart
  

Kunngjøring av kommunestyrevedtak: R-297 Detaljreguleringsplan for Rustad skole

Ås kommunestyre vedtok overnevnte reguleringsplan i møte 12.10.2016, K-sak 74/16.

Formålet med planen er å legge til rette for en utvidelse av skolen fra 2-parallell til 4-parallell. Planen omfatter byggeareal for ny skole samt trafikkarealer og grøntstruktur. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Klagen sendes Ås kommune, Plan og utvikling, Postboks 195, 1431 Ås eller elektronisk til post@as.kommune.no.

Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. Det vises til plan- og bygningsloven § 1-9 og til forvaltningslovens §§ 28-33 og til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI. 

Det kan kreves erstatning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest tre år – 3 år – etter denne kunngjøringen, jfr. Plan og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. 

Plan- og utviklingssjefen i Ås.

Vedlegg:

1. Saksutskrift Kommunestyret 12.10.2016

2. Plankart, datert 01.09.2016

3. Reguleringsbestemmelser, datert 01.09.2016

4. Planbeskrivelse med ros-analyse, datert 01.09.2016

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her