icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Ingressbilde_plan
  

Kunngjøring av kommunestyrevedtak - R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 12.12.2018, K-sak 95/18, vedtok overnevnte reguleringsplan. Planområdet er på ca. 10,5 dekar og legger til rette for 7 eneboliger med sekundærleilighet og 9 boenheter i rekkehus.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Klagen sendes Ås kommune, Plan, miljø og næring, Postboks 195, 1431 Ås eller elektronisk til post@as.kommune.no.

Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9 og til forvaltningslovens §§ 28-33 og til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI.

Det kan kreves erstatning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest tre år – 3 år – etter denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

 

Vedlegg i saken:

  1. Reguleringskart, datert 12.11
  2. Reguleringsbestemmelser, datert 12.11
  3. Planbeskrivelse, datert 12.11
  4. Saksutskrift fra HTM 08.06
  5. Saksutskrift fra HTM 25.01
  6. Reguleringskart justert, datert 04.12
  7. Saksutskrift fra Kommunestyret 12.12

 

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her