icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
\\NMBU logo
\\NMBU logo
  

Kunngjøring av kommunestyrevedtak: Reguleringsplan for Campus Ås

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 23.04.2014, K-sak 20/14, vedtok overnevnte reguleringsplan R-255.

Som en følge av kommunestyrevedtak den 12.09.2012, ble planområdet for Campus Ås utvidet til å omfatte tiltak langs fylkesvei 152, Drøbaksveien. Hensikten med planutvidelsen er å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende, og å tilrettelegge for en effektiv avvikling av kollektivtransport på strekningen.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, jf. plan- og bygningsloven § 1-9, forvaltningslovens §§ 28 og 29 og ellers til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI. Klagefristen er tre – 3 – uker fra kunngjøringsdatoen. Klagen sendes til: Ås kommune, Plan- og utviklingsavdelingen, Postboks 195, 1431 Ås eller elektronisk til post@as.kommune.no.

Det kan kreves erstatning eller innløsning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest tre – 3 – år etter denne kunngjøring, jfr. §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningsloven.

Plan- og utviklingssjefen i Ås

Vedlegg:

  1. R-255 Saksutskrift
  2. R-255 Brev Statsbygg
  3. R-255 Reguleringsbestemmelser
  4. R-255 Plankart
Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her