icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Kulturhuset i Ås
Kulturhuset i Ås
  

Kunngjøring av kommunestyrevedtak

Reguleringsplan for sentrum nord - Ås torget.

Det underrettes herved om at Ås kommunestyre i møte 19.06.2013, sak 42/13, vedtok overnevnte reguleringsplan.  

Kommunestyrets vedtak kan påklages, som det fremkommer av plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens §§ 28 og 29. Klageinstans er Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

I henhold til forvaltningslovens § 29 er klagefristen 3 uker etter at dette brevet er mottatt. På grunn av fellesferie forlenges fristen. Det vises til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI. 

Klagen sendes til: Ås kommune, Plan- og utviklingsavdelingen, Postboks 195, 1431 ÅS innen 19. august 2013.

Det kan kreves erstatning eller innløsning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest 3 – tre – år etter denne kunngjøring, jfr. §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningsloven.

Vedlegg:

Reguleringskart

Reguleringsbestemmelser

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her