icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Ås rådhus
Ås rådhus
  

Kunngjøring: R-274 reguleringsplan for et område øst for Solbergkrysset

Det underrettes herved om at Ås kommunestyre i møte 18.06.2013, sak 49/14, vedtok ovennevnte reguleringsplan slik vedlagte utskrift av møtebok og saksframlegg med reguleringskart og bestemmelser viser.

Planen gir rammer for bebyggelse til næringsvirksomhet, samt sikring av viltkorridor og tilknyttet infrastruktur.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen. Klagen sendes Ås kommune, plan- og utviklingsavdelingen, postboks 195, 1431 Ås. Klagefristen er tre uker fra dette brevet er mottatt. Det vises til plan- og bygningsloven § 1-9, forvaltningslovens §§ 28- 33 og til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI.

Det kan kreves erstatning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest tre år etter denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Med hilsen

Plan- og utviklingsavdelingen i Ås kommune

Vedlegg:

Saksutskrift, datert 23.06.2014

Utsnitt av kommuneplankart, datert 21.08.2013

Reguleringskart, datert 13.02.2014

Reguleringstemmelser, revidert 27.06.2014

Planbeskrivelse, revidert 20.03.2014

Illustrasjonsplan, datert 20.02.2014

Trafikkanalyse, datert 21.01.2013

ROS-analyse, datert 28.02.2014

C-tegning avkjørsel, datert 19.03.2014

Tidligere behandling av saken, datert 05.06.2013

Tidligere behandling av saken, datert 21.03.2014

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: nettredaktor@as.kommune.no |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her