icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Intranett 2018   ›   Hjem   ›   Om oss   ›   Organisasjonskart   ›   LedereLedere
Navn Tittel Telefon
Selvik, Marianne Biblioteksjef 64 96 23 71
Bekkevard, Arve Byggesak- og geodatasjef 64 96 24 31
Svendstad, Gro K. Enhetsleder Moer sykehjem 64 96 25 01
Larsen, Marion Enhetsleder Moertunet 64 96 25 02
Bordi, Heidi I. Enhetsleder barnevern 959 51 931
Kristiseter, Wenche Enhetsleder boliger voksne 959 39 696
Reppe, Linn Enhetsleder eiendom 474 16 879
Christophersen, Kim B. Enhetsleder forebyggende helsetjenester 466 45 657
Mathisen, Gry Enhetsleder forvaltning 64 96 25 05
Martinsen, Ståle Enhetsleder helsedrift 64 96 25 74
Siggerud, Ingeborg Enhetsleder hjemmebaserte tjenester 64 96 25 04
Vigstad, Kari Ørsal Enhetsleder innsats og koordinering 92 83 80 16
Talleraas, Olaug Enhetsleder kommunalteknisk 64 96 24 22
Moberg, Anders Enhetsleder kulturskole 908 80 430
Bråthen, Pål Ronny Enhetsleder rus og psykisk helse 482 64 847
Wilberg, Monika Kjexrud Enhetsleder rus og psykisk helse 64 96 25 61
Wenche Vedhugnes HR-sjef 64 96 20 61
Jørgensen, Tove Kreppen Kommunalsjef helse og mestring 909 43 418
Vakant Kommunalsjef oppvekst og opplæring
Pedersen, Nils Erik Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur 64 96 24 01
Christensen, Trine Kommunedirektør 64 96 20 02
Julseth, Lars Martin Landbrukssjef 64 96 20 81
Tilley, Helga Leder PPS 64 96 21 31
Heir, Trine Tønnessen Rektor Brønnerud skole 64 96 42 02
Sæthre, Dag Rune Rektor Kroer skole 64 96 28 01
Dahlsrud, Tone Anett Rektor Nordby skole 64 96 44 01
Sandvig, Annvor Hettlelid Rektor Nordbytun ungdomsskole 64 96 44 51
Selbekk, Catarina Rektor Rustad skole 920 45 372
von Porat, Cathrine Rektor Sjøskogen skole 64 97 42 51
Karlsen, Olav-Helge Rektor Solberg skole 64 96 28 21
Sirnes, Svein Magne Rektor Ås læringssenter 64 96 21 51
Heen, Grethe Iren Rektor Ås ungdomsskole 64 96 26 02
Fosstuen, Håvard Rektor Åsgård skole og SFO 977 14 231
Skaslien, Anette Styrer Frydenhaug barnehage 959 39 642
Stokke Brandsgård, Janne Styrer Frydenhaug barnehage 64 96 26 60
Svendby, Lene Øie Styrer Nordby barnehage 932 43 603
Kolstad, Cecilie Styrer Solbergtunet barnehage 64 96 28 31
Davidsen, Linda Styrer Søråsteigen barnehage og avdeling Rustadskogen 64 96 27 01
Solli Wiik, Nina Styrer Tunveien barnehage 938 29 146
Kvarum, Solveig Styrer Vinterbro barnehage 64 97 42 91
Falao, Randi Virksomhetsleder NAV 997 96 427
Berge-Tukh, Monica Virksomhetsleder barn, unge og familie 977 16 050
Schou, Jeanette Virksomhetsleder barnehage 950 50 538
Grønli, Vibeke Aaser Virksomhetsleder grunnskole 979 50 098
Guttormsen, Heidi Eek Virksomhetsleder hjemmeboende 908 40 316
Plur, Alexander K. Virksomhetsleder kultur og fritid og fungerende enhetsleder kultur, idrett og frivillighet 970 12 628
Grepperud, Ellen Virksomhetsleder samfunnsutvikling og enhetsleder plan, miljø og næring 64 96 20 71
Ruud-Hansen, Sissel Virksomhetsleder sykehjem og boliger 938 87 797
Bjerke, Anette Virksomhetsleder teknikk og fungerende enhetsleder kommunalteknikk 930 16 206
Schmidt, Emil Økonomisjef 64 96 20 31