icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Helse   ›   Legevakt
  

Follo legevakt

Ring legevakten på telefon 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig, og du trenger hjelp som ikke kan vente til neste dag.

Ring 113 når det er akutt og står om liv.

Ring først

Når du ringer legevakten på 116 117, hjelper de deg med å vurdere om du skal komme eller ikke. De gir råd og veiledning på telefon.

Hvis det er åpent hos fastlegen din, bør du gå dit fordi fastlegen har journalen din og kjenner helsetilstanden din.

Besøksadresse

Adresse:
Ski sykehus
Vardåsveien 3, Ski - inngang via hovedinngangen i 2. etasje.

Åpningstid: Hele døgnet

Parkering: På nedsiden av sykehuset.

Informasjon

Ta med til legevakten:

  • Legitimasjon
  • Oversikt over faste medisiner, relevante medisinske papirer (rapporter fra sykehus eller lignende)
  • Frikort (hvis du har)

 

Når du ankommer legevakten:
 
Kontakt personalet i luken med en gang hvis du er kritisk skadet eller alvorlig syk. Ellers trekker du kølapp. Når ditt nummer kommer opp i displayet på venterommet, får du snakke med en sykepleier i et eget mottaksrom.
 
Alle pasienter deles inn i hastegrader etter medisinske kriterier. En sykepleier på legevakten vurderer sammen med deg hvilken hastegrad du tilhører.
 
Betaling:
Du må betale en egenandel for behandling på legevakten. Du må også betale for bandasjer, medisiner og annet utstyr som blir brukt.
 
For personer med frikort, barn under 16 år, personer som har førstegangstjeneste i militæret og gravide som må ha konsultasjon i forbindelse med svangerskapet, er selve konsultasjonen gratis. Du må likevel betale for bandasjer, medisiner og annet utstyr som blir brukt.
 
Hvis du drar fra legevakten uten å betale, vil du få faktura i posten.
 
Les mer om egenandel hos lege (helsenorge.no).

Andre alarmtelefoner ved krise

Ved akutt psykisk krise, alvorlig depresjon
Kontakt legevakten på 116 117 eller ring 113.
 
Overgrepsmottaket ved Oslo legevakt
Telefon: 23 48 70 90
Adresse: Storgata 40
 
Telefon: 64 97 23 00
E-post: post@kisif.no
 
Støttesenter for voldsutsatte ved Follopolitiet
Telefon: 800 40 008
 
Follo barnevernvakt - Ski
Telefon direkte: 917 19 615
Via politi: 64 85 16 00/02800
 
Alarmtelefon for barn og unge (nasjonal)
Telefonnummer: 116 111